Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Estrategia e Identidad: Iconografía en sellos y sellados durante el periodo Neopalacial Minoico

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:395
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM395
 • Autores:

  Cano Moreno, Jorge
 • Otros:

  Palabras clave: Estratègia i identitat, Iconografia, Minoic Strategy and Identity, Iconography, Minoans Estrategia e Identidad, Iconografía, Minoicos
  Título en diferentes idiomas: Estratègia i Identitat: Iconografia en segells i segellats durante el període neopalacial minoic Strategy and Identity: Iconography in seals and sealings during the Minoan Neopalatial Period Estrategia e Identidad: Iconografía en sellos y sellados durante el periodo Neopalacial Minoico
  Áreas temàticas: Història
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2016-2017
  Estudiante: Cano Moreno, Jorge
  Departamento: Història i Història de lArt
  Fecha de la defensa del trabajo: 2017-05-20
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Carruesco, Jesus
  Resumen: L’objecte d’estudi són els segells i segellats minoics del període neopalacial. L’autor realitza un catàleg, que es presenta en annex al cos del treball, d’una àmplia mostra representativa dels principals motius iconogràfics. El catàleg és el fonament per a una interpretació des d’una perspectiva que podríem considerar d’antropologia cultural, alhora iconogràfica i sociològica. La hipòtesi fonamental és que aquests objectes no només han tingut un paper administratiu, sinó també sumptuós per part de les elits que s’autorepresenten a través de la iconografia. Les elits trobarien la seva legitimació en els rituals religiosos (que elles controlen) i les figures epifàniques (amb les quals s’identifiquen) que apareixen a les imatges analitzades. Els segells i segellats expressarien simbòlicament aquest poder, però no com un simple llenguatge de propaganda sinó com l’expressió d’un sistema d’articular la societat que emana d’aquesta en el seu conjunt, i que defineix la identitat tant dels grups d’elit (actors del ritual) com de la resta de la població (espectadors), d’una manera no coercitiva sinó integradora. D’altra banda, l’anàlisi acurada del material corrobora la validesa del concepte d’heterarquia aplicat a la realitat dels centres minoics, desautoritzant les lectures unificadores, com la del poder central exercit des de Cnosos.
  Materia: Edificis. Instal·lacions
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Arqueologia Clàssica
  Título en la lengua original: Estrategia e Identidad: Iconografía en sellos y sellados durante el periodo Neopalacial Minoico
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-06-05
 • Palabras clave:

  Història
  Edificis. Instal·lacions
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar