Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Caracterització de les fortificacions a la Laietània durant l'ibèric ple (450-200 aC)

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:399
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM399
 • Autores:

  Cuscó Badia, Oriol
 • Otros:

  Palabras clave: Laietània, període ibèric ple, fortificacions Laietania, full Iberian period, fortifications Layetania, periodo ibérico pleno, fortificaciones
  Título en diferentes idiomas: Caracterització de les fortificacions a la Laietània durant l'ibèric ple (450-200 aC) Characterization of the fortifications in Laietania during the full Iberian period (450-200 BC) Caracterización de las fortificaciones en la Layetania durante el ibérico pleno (450-200 aC)
  Áreas temàticas: Història
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2016-2017
  Codirector del trabajo: Olmos Benlloch, Pau
  Estudiante: Cuscó Badia, Oriol
  Departamento: Història i Història de lArt
  Fecha de la defensa del trabajo: 2017-09-13
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Belarte Franco, Maria Carme
  Resumen: Aquest treball constitueix un estudi dels assentaments fortificats més ben coneguts de la Laietània durant el període ibèric ple (450-200 aC). En primer lloc, es proposa una classificació tipològica dels seus sistemes defensius en tres categories, segons la seva potència i complexitat. En segon lloc, es correlaciona aquesta tipologia amb altres variables referents als assentaments, tant a nivell territorial (mitjançant anàlisis amb SIG) com arqueològic (superfície, cronologia, urbanisme, materials...). D’aquesta manera, es reconeixen les variables més rellevants per a entendre les diferències entre les fortificacions, i es confirma la seva estreta relació amb la jerarquia d’assentaments definida en anteriors estudis sobre el poblament ibèric laietà. This work is a study of the best-known fortified settlements of Laietania during the full Iberian period (450-200 BC). First of all, a typological classification of their defensive systems is proposed, grouping them in three categories according to their power and complexity. Then, this typology is correlated with other variables referring to settlements, both at the territorial (through analyzes with GIS) and archaeological level (extent, chronology, urban planning, materials...). This way, the most relevant variables to understand the differences between fortifications are recognized, and we detect a close relationship with the settlement hierarchy defined in previous studies in Iberian Laietania. Este trabajo constituye un estudio de los asentamientos fortificados mejor conocidos de la Layetania durante el periodo ibérico pleno (450-200 aC). En primer lugar, se propone una clasificación tipológica de sus sistemas defensivos en tres categorías, según su potencia y complejidad. En segundo lugar, se correlaciona esta tipología con otras variables referentes a los asentamientos, tanto a nivel territorial (mediante análisis con SIG) como arqueológico (superficie, cronología, urbanismo, materiales...). De esta manera, se reconocen las variables más relevantes para entender las diferencias entre las fortificaciones, y se confirma su estrecha relación con la jerarquía de asentamientos definida en anteriores estudios sobre el poblamiento ibérico layetano.
  Materia: Edificis. Instal·lacions
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Arqueologia Clàssica
  Título en la lengua original: Caracterització de les fortificacions a la Laietània durant l'ibèric ple (450-200 aC)
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-06-05
 • Palabras clave:

  Història
  Edificis. Instal·lacions
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar