Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Estudi crono-tipològic de les ceràmiques a mà del jaciment del Castellot de Bolvir

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:424
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM424
 • Autores:

  Blanco Canal, Joel
 • Otros:

  Palabras clave: El Castellot, ceràmica, ibèric El Castellot, pottery, iberian El Castellot, cerámica, ibérico
  Título en diferentes idiomas: Estudi crono-tipològic de les ceràmiques a mà del jaciment del Castellot de Bolvir Chrono-typological study of hand-made pottery of El Castellot de Bolvir site Estudio crono-tipológico de las cerámicas a mano del yacimiento del Castellot de Bolvir
  Áreas temàticas: Història
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Codirector del trabajo: Morera Camprubí, Jordi
  Estudiante: Blanco Canal, Joel
  Departamento: Història i Història de lArt
  Creditos del TFM: 12
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-09
  Director del proyecto: Gutiérrez García-Moreno, Anna
  Resumen: El present treball pretén seguir amb les investigacions del conjunt ceràmic documentat en les diferents excavacions realitzades al jaciment de “El Castellot (Bolvir, Cerdanya). A partir de la revisió dels inventaris hem dut a terme la quantificació i identificació de tipologies i decoracions de la ceràmica a mà durant les diferents fases del jaciment, Bronze Final – Primer Ferro, ceretana i iberoromana. Creiem que el seu estudi pot contribuir en l’estudi de materials de l’assentament a fi de poder obtenir noves dades. The present work aims to continue with the investigations of the documented pottery set in the different excavations carried out in the site of "El Castellot (Bolvir, Cerdanya). From the revision of the inventories, we have carried out the quantification and identification of typologies and decorations of the pottery during the different phases of the site, Final Bronze Age – Iron Age, Ceretan and Iberian-Roman. We believe that this work can contribute to the study of the materials of the settlement in order to obtain new data. El presente trabajo pretende seguir con las investigaciones del conjunto cerámico documentado en las diferentes excavaciones realizadas en el yacimiento de "El Castellot (Bolvir, Cerdanya). A partir de la revisión de los inventarios hemos llevado a cabo la cuantificación e identificación de tipologías y decoraciones de la cerámica a mano durante las diferentes fases del yacimiento, Bronce Final – Primer Hierro, ceretana e iberoromana. Creemos que este trabajo puede contribuir en el estudio de materiales del asentamiento a fin de poder obtener nuevos datos.
  Materia: Edificis. Instal·lacions
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Arqueologia Clàssica
  Título en la lengua original: Estudi crono-tipològic de les ceràmiques a mà del jaciment del Castellot de Bolvir
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-10-14
 • Palabras clave:

  Història
  Edificis. Instal·lacions
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar