Treballs Fi de Màster> Geografia

Mototurismo en el Priorat

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:435
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM435
 • Autores:

  Cebrián Aparisi, Ezequiel
 • Otros:

  Palabras clave: mototurisme, viatges, rutes motorcycle, tourism, routes mototurismo, viajes, rutas
  Título en diferentes idiomas: Mototurisme al Priorat Motorcycle Tourism in Priorat Mototurismo en el Priorat
  Premios, ayudas y distinciones: Beca de la Oficina de Turismo de la Generalitat de Catalunya
  Áreas temàticas: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2016-2017
  Codirector del trabajo: Masó Laporta, Carles y Maroto Martos, Juan Carlos
  Estudiante: Cebrián Aparisi, Ezequiel
  Departamento: Geografia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2017-09-21
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Blay Boqué, Jordi
  Resumen: El present treball és el resultat de voler millorar l'oferta turística del Priorat pel publico que es desplaça amb motocicleta. Proposem ordenar a manera de vuit rutes mototurístiques el que actualment ja existeix, és a dir, avui dia la comarca és molt visitada per motoristes i tot i així no existeix cap fulletó específic per a aquest tipus de públic que parli sobre aquesta modalitat de turisme. Per això, des de l'Oficina de Turisme de la Generalitat de Catalunya a Tarragona juntament amb el màster en Anàlisi i Gestió del Territori: planificació, governança i lideratge territorial de la Universitat Rovira i Virgili i la Universidad de Granada, proposem una sèrie de rutes mototurístiques combinant trams per carreteres serpentejades entre paisatges únics amb parades, a gust del visitant, en els diferents recursos naturals, arqueològics i arquitectònics, culturals, festius i gastronòmics que posseeix el Priorat. Per a l'elaboració i proposta de les rutes, el present treball s'estructura en diferents parts en les quals investiguem sobre l'estat actual del mototurismo en diferents àmbits territorials, contextualitzem i analitzem el nostre àmbit d'estudi, classifiquem els recursos i l'oferta turística que posseeix la comarca, proposem les en base a uns criteris definits i, finalment, parlem breument del futur d'aquesta proposta quant a millores i creixement. The present work is the result of wanting to improve the tourist offer of the Priorat for the public that travels in motorcycle. We propose to order, with eight motorcycle routes, this type tourism that already exists. The region is visited by motorists but there is no specific brochure for this type of public. That is why, from the Tourism Office of the Generalitat de Catalunya in Tarragona together with the master's degree in Territorial Analysis and Management: planning, governance and territorial leadership of the Rovira i Virgili University and the University of Granada, we propose a series of motorway routes combining stretches of winding roads between unique landscapes with stops, to the taste of the visitor, in the different natural, archaeological and architectural, cultural, festive and gastronomic resources that the Priorat possesses. For the elaboration and proposal of the routes, the work is structured in different parts in which we investigate the current state of mototurismo in different territorial areas, contextualize and analyse our field of study, classify the resources and the tourist offer that owns the region, propose the routes based on the defined criteria and, finally, we talk about the future of this proposal in terms of improvements and growth. El presente trabajo es el resultado de querer mejorar la oferta turística del Priorat para el público que se desplaza en motocicleta. Proponemos ordenar a modo de ocho rutas mototurísticas lo que actualmente ya existe, es decir, hoy en día la comarca es muy visitada por motoristas y aun así no existe ningún folleto ni nada parecido específico para este tipo de público que hable sobre esta modalidad de turismo. Por eso, desde la Oficina de Turismo de la Generalitat de Cataluña en Tarragona juntamente con el máster en Análisis y Gestión del Territorio: planificación, gobernanza y liderazgo territorial de la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Granada, proponemos una serie de rutas mototurísticas combinando tramos por carreteras serpenteadas entre paisajes únicos con paradas, a gusto del visitante, en los diferentes recursos naturales, arqueológicos y arquitectónicos, culturales, festivos y gastronómicos que posee el Priorat. Para la elaboración y propuesta de las rutas, el presente trabajo se estructura en diferentes partes en las que investigamos sobre el estado actual del mototurismo en diferentes ámbitos territoriales, contextualizamos y analizamos nuestro ámbito de estudio, clasificamos los recursos y la oferta turística que posee la comarca, proponemos las rutas en base a los criterios definidos y, finalmente, hablamos brevemente del futuro de esta propuesta en cuanto a mejoras y crecimiento.
  Materia: Turisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Anàlisi i Gestió del Territori - Planificació, Governança i Lideratge Territorial
  Título en la lengua original: Mototurismo en el Priorat
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-10-15
 • Palabras clave:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar