Treballs Fi de Màster> Geografia

Enoturisme en família a la Conca de Barberà: Claus per al desenvolupament del producte

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:449
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM449
 • Autores:

  Ramon Pulido, Pau
 • Otros:

  Palabras clave: Enoturisme, Mercats, Família Wine tourism, Markets, Families Enoturismo, Mercados, Familia
  Título en diferentes idiomas: Enoturisme en família a la Conca de Barberà: Claus per al desenvolupament del producte Wine tourism for families in Conca de Barberà: Keys for the product development Enoturismo en familia en la Conca de Barberà: Claves para el desarrollo del producto
  Áreas temàticas: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Estudiante: Ramon Pulido, Pau
  Departamento: Geografia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-12
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Jurado Rota, Joan
  Resumen: La Conca de Barberà té un potencial turístic que ha estat desaprofitat al llarg dels anys degut a la manca de col·laboració dels sectors públic i privat i a una estratègia turística indefinida, i actualment es veu l’enoturisme com una possible sortida a aquesta manca estratègica. Les dades estadístiques recollides afirmen que el turisme familiar és el segment de mercat principal en aquesta comarca, i davant un possible interès d’aquest cap al turisme del vi és interessant enfocar l’oferta enoturística cap a aquest públic per tal de diferenciar-se com a destinació turística. El treball és un projecte professionalitzador que conclou proposant unes línies estratègiques en format producte per al desenvolupament de l’enoturisme en família a la Conca de Barberà. The Catalan comarca of La Conca de Barberà has a tourist potential that has been wasted over the years due to the lack of collaboration between the public and private sectors and an indefinite tourist strategy, and nowadays wine tourism is seen as a possible exit to this strategic lack. The collected statistical data affirm that family tourism is the main market segment in this region, and before a possible interest of this one towards this tourism typology it is interesting to focus the wine tourism offer towards this public in order to differentiate itself as a tourist destination. This master’s thesis is a professionalizing project that concludes by proposing strategic lines in a product format for the development of family wine tourism in Conca de Barberà. La Conca de Barberà tiene un potencial turístico que ha sido desperdiciado a lo largo de los años debido a la falta de colaboración de los sectores público y privado y a una estrategia turística indefinida, actualmente se ve el enoturismo como una posible salida a esta falta estratégica. Los datos estadísticos recogidos afirman que el turismo familiar es el segmento de mercado principal en esta comarca, y ante un posible interés de este hacia el turismo del vino es interesante enfocar la oferta enoturística hacia este público a fin de diferenciarse como destino turístico. El trabajo es un proyecto profesionalizador que concluye proponiendo unas líneas estratégicas en formato producto para el desarrollo del enoturismo en familia en la Conca de Barberà.
  Materia: Turisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Título en la lengua original: Enoturisme en família a la Conca de Barberà: Claus per al desenvolupament del producte
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-10-22
 • Palabras clave:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar