Treballs Fi de Màster> Geografia

IMPLEMENTATION OF VIRTUAL TOURISM IN REAL TIME AS A GLOBAL INNOVATIVE TOOL FOR THE STRUCTURE OF FUTURE TOURISM MODEL

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:459
 • Autores:

  GEORGIADIS, IOANNIS
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: IMPLEMENTATION OF VIRTUAL TOURISM IN REAL TIME AS A GLOBAL INNOVATIVE TOOL FOR THE STRUCTURE OF FUTURE TOURISM MODEL
  Áreas temàticas: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Codirector del trabajo: RABASSA FIGUERAS, NOEMI
  Estudiante: GEORGIADIS, IOANNIS
  Departamento: Geografia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-04
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: RUSSO, ANTONIO
  Resumen: Virtual tourism has gained ground and transformed many sectors in the field of tourism today. Destinations have benefited obtaining stronger positioning and identity constructing the virtual image. The significance influence of virtual technology and innovation applied on a destination approaches the global market adding value to current products and services. This paper investigates the potential of use the virtual travel instead of virtual time in real time on the global destinations. This unique interaction through various stages in tourism generates profits from the global market and approaches destinations without physical presence in real time. The aim of this study is to reveal the potential constructing the new model of tourist through the virtual travel in real time. Apart from this it will be useful to investigate the potential of solving the fundamental issue of world poverty through virtual tourism in real time innovation model. In order to explore the case study an exploratory research has been conducted on focus groups and individuals. The qualitative research has divided in two segments. Frequent travelers have selected on the focus group and individuals have selected for less frequent travelers. To create real time experiences on a destination, among others, several issues need to be analyzed. In pre-visit experience, in the home destination, the other two phases (transit route and final destination) can take place in real time without physical presence. Research results provide a significant correlation among the perceptions of potential virtual travelers and destinations and pave the way for this new model in travel and tourism industry. El turisme virtual ha guanyat terreny i ha transformat molts sectors en l'àmbit del turisme actual. Les destinacions s'han beneficiat d'obtenir un posicionament més fort i la identitat que construeix la imatge virtual. La influència significativa de la tecnologia virtual i la innovació aplicada en un destí s'acosta al mercat global afegint valor als productes i serveis actuals. Aquest document investiga el potencial d'utilitzar els viatges virtuals en lloc del temps virtual en temps real en les destinacions globals. Aquesta interacció única a través de diverses etapes del turisme genera beneficis del mercat mundial i s'acosta a destinacions sense presència física en temps real. L'objectiu d'aquest estudi és revelar el potencial de construcció del nou model turístic a través del viatge virtual en temps real. A part d'això, serà útil investigar el potencial de resoldre la qüestió fonamental de la pobresa mundial a través del turisme virtual en el model d'innovació en temps real. Per tal d'explorar l'estudi del cas s'ha dut a terme una investigació exploratòria en grups i individus. La investigació qualitativa s'ha dividit en dos segments. Els viatgers freqüents han seleccionat en el grup d'enfocament i els individus han seleccionat per als viatgers menys freqüents. Per crear experiències en temps real en una destinació, entre d'altres, cal analitzar diversos problemes. En l'experiència prèvia, en la destinació inicial, les altres dues fases (ruta de trànsit i destinació final) poden tenir lloc en temps real sense presència física. Els resultats de la recerca proporcionen una correlació significativa entre les percepcions dels possibles viatgers i destinacions virtuals i aplanen el camí per a aquest nou model en la indústria dels viatges i el turisme.
  Materia: Turisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Título en la lengua original: IMPLEMENTATION OF VIRTUAL TOURISM IN REAL TIME AS A GLOBAL INNOVATIVE TOOL FOR THE STRUCTURE OF FUTURE TOURISM MODEL
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-11-13
 • Palabras clave:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar