Treballs Fi de Màster> Geografia

Strategic guidelines for event management at the Pau Casals Museum

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:461
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM461
 • Autores:

  FAROKHI, Mahdieh
 • Otros:

  Palabras clave: Strategic guidelines, Museum events, seasonality, loyalty
  Título en diferentes idiomas: Strategic guidelines for event management at the Pau Casals Museum
  Áreas temàticas: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Estudiante: FAROKHI, Mahdieh
  Departamento: Geografia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-12
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: USTROV, Yury
  Resumen: This study has been done as an internship in the foundation of Pau Casals with an interest in the management of events for the Museum of Pau Casals. The purpose of this paper is to provide strategic guidelines in order to improve the cultural activities and events, managing in the Foundation. For being able to do so, the data, needed has been gathered from the literature backgrounds and similar cases which has been studied before, a brain storming as interview with professional of the market in the same region has been done (a qualitative questionnaire asked from 6 professional) and finally a simple analysis in online reviews given about the Museum, has been added. After all the data gathered, a SWOT analysis table classified all the elements could be used in order to provide the guidelines. According to findings of this study the Museum has many potentials for improvements and the main reasons in the way are lack of productive business networks and enough employments. A list of suggestions has been given in the conclusion. Aquest estudi s'ha realitzat com a beca a la fundació de Pau Casals amb interès en la gestió d'esdeveniments per al Museu de Pau Casals. El propòsit d'aquest document és proporcionar directrius estratègiques per millorar les activitats i esdeveniments culturals, gestionant en la Fundació. Per tal de poder-ho fer, les dades necessàries s'han recollit dels fons literaris i casos similars que s'han estudiat abans, s'ha fet una irrupció cerebral com a entrevista amb el professional del mercat de la mateixa regió (un qüestionari qualitatiu fet a 6 professionals) i finalment s'ha afegit una simple anàlisi en les revisions en línia donades sobre el Museu. Després de recollir totes les dades, es podria utilitzar una taula d'anàlisi SWOT classificada tots els elements per tal de proporcionar les directrius. D'acord amb les troballes d'aquest estudi, el Museu té moltes possibilitats de millora i les principals raons en el camí són la manca de xarxes empresarials productives i suficient ocupació. En la conclusió s'ha fet una llista de suggeriments.
  Materia: Turisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Título en la lengua original: Strategic guidelines for event management at the Pau Casals Museum
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-11-13
 • Palabras clave:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar