Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Utilització de barriques en una cerveseria artesana per l'elaboració de cerveses àcides.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:598
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM598
 • Autores:

  Garreta Guijarro, Ariadna
 • Otros:

  Palabras clave: cerveza, barricas beer, barrels cervesa, barriques
  Título en diferentes idiomas: Utilización de barricas en una cervecería artesana para la elaboración de cervezas ácidas. Use of barrels in a craft brewery to produce acid beers. Utilització de barriques en una cerveseria artesana per l'elaboració de cerveses àcides.
  Áreas temàticas: Enología Enology Enologia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Codirector del trabajo: Cots Plata, Roger
  Estudiante: Garreta Guijarro, Ariadna
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-12
  Director del proyecto: Beltran Casellas, Gemma
  Resumen: Aging beers In barrels is an increasingly popular technique in the craft sector and are increasingly those that spend part of their production to this type of aging that gives complexity and nuance.The objective of this work is to study the use of barrels in the Segarreta craft brewery for the production of acidic beers. The work is based on a physical, chemical and microbiological study with different culture media to study the population of beer microorganisms with a first controlled fermentation in stainless steel fermenters and a subsequent acidification in barrels. In parallel, the evolution of beers with spontaneous fermentation has been studied. The aging of samples of Sour Ale de Raspberry beers has also been studied through sensory parameters supported by physical-chemical analyzes. L’envelliment de les cerveses en barrica és una tècnica cada vegada més popular en el sector artesà i cada vegada són més les que dediquen part de la seva producció a aquest tipus d’envelliment que dona complexitat i matisos. L’objectiu d’aquest treball és estudiar la utilització de barriques en la cerveseria artesana “Segarreta” per l’elaboració de cerveses àcides. El treball es basa en un estudi físico químic i microbiològic amb diferents medis de cultiu per veure la població de microorganismes de cerveses amb una primera fermentació controlada en fermentadors d’acer inoxidable i una posterior acidificació en barriques. De forma paral·lela s’ha estudiat l’evolució de cerveses amb fermentació espontània. També s’ha estudiat l’envelliment de mostres de cerveses Sour Ale de Gerds a través de paràmetres sensorials recolzats per uns anàlisis físico-químics.
  Materia: Enologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Begudes Fermentades
  Título en la lengua original: Utilització de barriques en una cerveseria artesana per l'elaboració de cerveses àcides.
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-03-11
 • Palabras clave:

  Enología
  Enology
  Enologia
  Enologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar