Treballs Fi de Màster> Ciències Mèdiques Bàsiques

Les persones grans versus els graus, recursos i serveis adjudicats per la llei de dependència

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:644
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM644
 • Autores:

  Moragas Fernández, Albert
 • Otros:

  Palabras clave: Autonomía personal, Actividades de la Vida diaria, Dependencia Personal autonomy, Activities of Basic Daily Living, Dependency. Autonomia personal, Activitats de la Vida Diària (AVD), Dependència
  Título en diferentes idiomas: Les persones grans versus els graus, recursos i serveis adjudicats per la llei de dependència The elderly pepole versus the grees, resouces and services alloceped by the dependence law Las personas mayores versus los grados, recursos y servicios adjudicados por la ley de dependencia
  Áreas temàticas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Codirector del trabajo: de Febrer Martínez, Gabriel
  Estudiante: Moragas Fernández, Albert
  Departamento: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-18
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Romeu Ferran, Marta
  Resumen: Aquest treball d’investigació pretén avaluar si la llei estatal que regula els graus de dependència, els recursos i les prestacions per a persones que es troben en situació de dependència i a les seves famílies, desenvolupa prou eines perquè les persones que ho requereixin, puguin assolir la capacitat les activitats de la vida diària bàsiques, o instrumentals, procurant així, el benestar o una qualitat de vida més adequada. Per aquesta raó, i per a intentar concloure-ho, es desenvolupa un estudi d’una població de persones d’edat avançada que han ingressat durant un període de vuit setmanes a l’Àrea Sociosanitària de l’Hospital Sant Joan de Reus. S’analitzen 80 persones durant aquest període de temps. Als pacients que ingressin, se’ls avalua per a conèixer el seu estat d’autonomia, emocional, i cognitiu amb cinc escales de valoració. En el moment de l’alta se’ls hi passen les mateixes escales, per a saber-ne la diferència després de la seva convalescència. Finalment es comparen les dades obtingudes, per saber si són rellevants amb els barems que fa servir la Llei de Dependència per a valorar la possible prestació de serveis, o no, com per a ser discutides amb les altres informacions que aquest treball ha assolit en la seva recerca.
  Materia: Persones grans
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Envelliment i Salut
  Título en la lengua original: Les persones grans versus els graus, recursos i serveis adjudicats per la llei de dependència
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-06
 • Palabras clave:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Persones grans
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar