Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

The effects of mindfulness on high school students’ vocabulary acquisition

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:655
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM655
 • Autores:

  Machacova, Jana
 • Otros:

  Palabras clave: conciencia plena, estudiantes de secundaria, adquisición del vocabulario mindfulness, high school students, vocabulary acquisition consciència plena, estudiants de secundària, adquisició del vocabulari
  Título en diferentes idiomas: Los efectos de la conciencia plena en la adquisición del vocabulario entre estudiantes de secundaria The effects of mindfulness on high school students’ vocabulary acquisition Els efectes de la consciència plena en l'adquisició del vocabulari entre estudiants de secundària
  Áreas temàticas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Machacova, Jana
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-22
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Gallego, Lídia
  Resumen: This study focuses on how a short mindfulness exercise may affect high school students’ vocabulary acquisition. Furthermore, this study suggests some ways of implementing mindfulness in schools according to the available literature. For my experiment, I worked with two classes of the first of bachillerato. One class was the control group, and the other one the experimental group. Both classes did two vocabulary tests, and a short mindfulness exercise preceded them for the experimental group. The results of the second vocabulary test were statistically significant P(T<=t) two-tail = 0.029288555. The use of mindfulness increased students’ rate of vocabulary acquisition. Aquest estudi se centra en com un breu exercici de consciència pot afectar l'adquisició de vocabulari dels estudiants de secundària. A més, aquest estudi suggereix algunes maneres d'implementar la consciència a les escoles segons la literatura disponible. Per al meu experiment, vaig treballar amb dues classes del primer de la bachillerato. Una classe era el grup de control i l'altra el grup experimental. Ambdues classes van fer dues proves de vocabulari, i un breu exercici de consciència les va precedir per al grup experimental. Els resultats de la segona prova de vocabulari van ser estadísticament significatius P(T;lt;=t) dues cues = 0.029288555. L'ús de la consciència va augmentar la taxa d'adquisició de vocabulari dels estudiants.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Título en la lengua original: The effects of mindfulness on high school students’ vocabulary acquisition
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-06
 • Palabras clave:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar