Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Master’s in Teaching and Learning English as a Foreign / Second Language

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:657
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM657
 • Autores:

  Gajda, Kamila
 • Otros:

  Palabras clave: MALL, aplicaciones móviles de aprendizaje de idiomas, HelloTalk MALL, mobile language learning applications, HelloTalk MALL, aplicacions d'aprenentatge d'idiomes per a mòbils, HelloTalk
  Título en diferentes idiomas: Maestría en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera / Segunda Lengua Master’s in Teaching and Learning English as a Foreign / Second Language Màster en Ensenyament i Aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera / segona llengua
  Áreas temàticas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Codirector del trabajo: Oltra-Massuet, Isabel
  Estudiante: Gajda, Kamila
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-21
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Rueda Ramos, Carmen
  Resumen: The purpose of this study was to verify whether HelloTalk can motivate language students to interact and learn in English outside the classroom. The research had a form of a case study. The data collection instruments were pre- and post-questionnaires, an interview, and a teacher’s journal. The educational materials were tailor-made worksheets. The study was divided into two parts. The first one- online English classes with the researcher and the second- using HelloTalk by the students. The results of the questionnaire confirmed the main and specific hypotheses and students’ perception of the app was positive. El propòsit d'aquest estudi era verificar si HelloTalk pot motivar els estudiants d'idiomes per interactuar i aprendre en anglès fora de l'aula. La investigació tenia una forma d'estudi de casos. Els instruments de recollida de dades eren pre- i post-questionnaires, una entrevista, i un diari del professor. Els materials educatius eren fulls de treball fets a mida. L'estudi es va dividir en dues parts. Les primeres classes d'anglès en línia amb l'investigador i la segona fent servir HelloTalk pels estudiants. Els resultats del qüestionari van confirmar les hipòtesis principals i específiques i la percepció de l'aplicació per part dels estudiants va ser positiva.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Título en la lengua original: Master’s in Teaching and Learning English as a Foreign / Second Language
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-06
 • Palabras clave:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar