Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

The impact of Computer Assisted Language Learning(CALL) and MALL in enhancing Second Language Learning in Nigerian Schools.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:659
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM659
 • Autores:

  Daramola, Omolola Ifeoluwa
 • Otros:

  Palabras clave: Aprenentatge d'idiomes, tecnologia informatica, recursos per aprendre idiomes Language Learning, Computer Technology, Language Teaching Resources Aprendizaje de idiomas, tecnologia informatica, recursos para el aprendizaje de idiomas
  Título en diferentes idiomas: L'impacte de l'aprenentatge de llengues assistit per ordinador I l'aprenentatge de llengues assistit per mobil en la millora de l'aprenentatge de segones llengues a les escoles de Nigeria The impact of Computer Assisted Language Learning(CALL) and MALL in enhancing Second Language Learning in Nigerian Schools. El impacto del aprendizaje de idiomas asistido por ordenador y el aprendizaje de idiomas asistido por movil en la mejora del aprendizaje de segundas lenguas en las escuelas nigerianas
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Codirector del trabajo: Oltra-Massuet, Isabel
  Estudiante: Daramola, Omolola Ifeoluwa
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-21
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Hryckiewicz de Apellanz, Olga
  Resumen: The overall aim of this research study is to assess the impact of computer assisted language learning or mobile assisted language learning on second language learning in Nigerian schools, in relation to its effect on the students’ communication skill. The options available for the need of CALL/MALL in Nigeria, and its effects are brought to bear. How effective CALL/MALL is in Nigeria, how CALL/MALL can be improved in Nigeria and the effects it will have on Nigerian students who are second language learners. The steps or things to put in place for effective usage of CALL/MALL in Nigeria is also discussed in this research work. From the information gathered so far, it is pertinent to say that CALL/MALL is very vital and relevant in the acquisition of English language in Nigeria. L'objectiu general d'aquest estudi d'investigació és avaluar l'impacte de l'aprenentatge de llengües assistides per ordinador o l'aprenentatge de llengües assistides mòbils en l'aprenentatge de segones llengües a les escoles nigerianes, en relació amb el seu efecte en la capacitat de comunicació dels estudiants. Les opcions disponibles per a la necessitat de CALL/MALL a Nigèria, i els seus efectes són assumits. Com d'eficaç és CALL/MALL a Nigèria, com es pot millorar CALL/MALL a Nigèria i els efectes que tindrà en els estudiants nigerians que són aprenents de segona llengua. En aquest treball de recerca també es discuteixen els passos o coses per posar en marxa per a l'ús efectiu de CALL/MALL a Nigèria. De la informació recollida fins ara, és pertinent dir que CALL/MALL és molt vital i rellevant en l'adquisició de la llengua anglesa a Nigèria.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Título en la lengua original: The impact of Computer Assisted Language Learning(CALL) and MALL in enhancing Second Language Learning in Nigerian Schools.
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-06
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar