Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

The Effect of COVID-19 Pandemic on Teaching and Learning at Pre-school Education

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:662
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM662
 • Autores:

  Jimoh, Tope Muyinat Ayike
 • Otros:

  Palabras clave: educació infantil, ensenyament a distància d’urgència (ERT), educació online pre-school education, emergency remote teaching (ERT), online education educación preescolar, enseñanza remota de emergencia (ERT), educación online
  Título en diferentes idiomas: L’efecte de la pandèmia COVID-19 sobre l’ensenyament i l’aprenentatge a l’educació infantil The Effect of COVID-19 Pandemic on Teaching and Learning at Pre-school Education El efecto de la pandemia de COVID-19 en la enseñanza y el aprendizaje en la educación preescolar
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Jimoh, Tope Muyinat Ayike
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-21
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Romeu Esquerre, Fernando
  Resumen: The COVID-19 pandemic has instigated teachers and students to abandon their physical classroom and move to online settings. Therefore, maintaining the quality of education has become a challenge during this temporary lockdown period. This study examines EFL teachers’ challenges towards implementing online teaching and learning during the lockdown period, particularly in pre-school education. A mixed-method approach was used to analyse the data collected from 11 EFL teachers. The findings reveal that online teaching and learning is not suitable for pre-school education because class activities, group works, contents and materials could not be successfully implemented in an online setting. La pandèmia de la COVID-19 ha instigat professors i estudiants a abandonar la seva aula física i passar a la configuració en línia. Per tant, mantenir la qualitat de l'educació s'ha convertit en un repte durant aquest període de confinament temporal. Aquest estudi examina els reptes dels professors de l'EFL per implementar l'ensenyament i l'aprenentatge en línia durant el període de confinament, especialment en l'educació preescolar. Es va utilitzar un enfocament de metòdic mixt per analitzar les dades recollides d'11 professors de l'EFL. Els resultats revelen que l'ensenyament i l'aprenentatge en línia no són adequats per a l'educació preescolar perquè les activitats de classe, treball en grup, continguts i materials no es poden implementar amb èxit en un entorn en línia.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Título en la lengua original: The Effect of COVID-19 Pandemic on Teaching and Learning at Pre-school Education
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-06
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar