Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

The usage of Rory's Story Cubes for the retention of English irregular verbs in Spanish L1 primary students

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:664
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM664
 • Autores:

  Peris Nuez, Anaïs
 • Otros:

  Palabras clave: Rory's Story Cubes, Retención de verbos irregulares, Estudiantes de primaria de L1 españoles Rory’s Story Cubes, Retention of Irregular Verbs, Spanish L1 primary students Rory's Story Cubes, Retenció de verbs irregulars, Estudiants de primària de L1 espanyols
  Título en diferentes idiomas: El uso de los Rory's Story Cubes para la retención de verbos irregulares en inglés en estudiantes de primaria de L1 españoles The usage of Rory's Story Cubes for the retention of English irregular verbs in Spanish L1 primary students L'ús dels Rory's Story Cubes per la retenció de verbs irregulars anglesos en estudiants de primària de L1 espanyols
  Áreas temàticas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Peris Nuez, Anaïs
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-22
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Hryckiewicz de Apellaniz, Olga
  Resumen: This research study explores the effectiveness of using Rory’s Story Cubes to retain English irregular verbs in Spanish L1 primary students. It was conducted in a private school from Salou. The sample consisted of a total of 43 primary students. Data was collected through a pre-test, post-test and delayed post-test. Findings from the Paired T-Test showed a higher statistical significance in the experimental group. However, results from the Two-Sample T-Tests showed statistical significance only in the delayed post-test. Therefore, the researcher concludes that using Rory’s Story Cubes can help Spanish L1 primary students in their long-term retention of irregular verbs. Aquest estudi de recerca explora l'eficàcia d'utilitzar els Cubs de la Història de Rory per retenir verbs irregulars anglesos en els estudiants de primària espanyols L1. Es va dur a terme en una escola privada de Salou. La mostra constava d'un total de 43 estudiants de primària. Les dades es van recollir a través d'una prova prèvia, post-prova i post-prova retardada. Les troballes del T-Test Paired van mostrar una importància estadística més alta en el grup experimental. No obstant això, els resultats de les proves T de dues mostres van mostrar importància estadística només en la post-prova retardada. Per tant, l'investigador conclou que l'ús de Cubes de la Història de Rory pot ajudar els estudiants espanyols de primària L1 en la seva retenció a llarg termini de verbs irregulars.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Título en la lengua original: The usage of Rory's Story Cubes for the retention of English irregular verbs in Spanish L1 primary students
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-06
 • Palabras clave:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar