Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Escape Rooms as a tool of English language teaching

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:668
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM668
 • Autores:

  Miró Vilà, Sílvia
 • Otros:

  Palabras clave: Gamificació, llengua estrangera, motivació Gamification, foreign-language, motivation gamificación, lengua estrangera, motivación
  Título en diferentes idiomas: Escape Rooms com a eina en l'ensenyament de la llengua anglesa Escape Rooms as a tool of English language teaching Escapes Rooms como instrumento de la enseñanza de la lengua inglesa
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Miró Vilà, Sílvia
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-22
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Guitiérrez- Colón Plana , Mar
  Resumen: The main objective of this study is to show the benefits of using gamification to teach English as a second language. We focus on a concrete tool, Escape Rooms. An experimental study has been carried out in 6th grade students from Primary Education. A statistical analysis of the data has showed that the experimental group determines that the use of the Escape Room as a tool increases the amount of vocabulary acquired, since they are more motivated and engaged while doing a gamified task. L'objectiu principal d'aquest estudi és mostrar els beneficis d'utilitzar la gamificació per ensenyar anglès com a segona llengua. Ens centrem en una eina concreta, Sales d'escapament. S'ha dut a terme un estudi experimental en estudiants de 6è grau d'Educació Primària. Una anàlisi estadística de les dades ha mostrat que el grup experimental determina que l'ús de la sala d'escapament com a eina augmenta la quantitat de vocabulari adquirit, ja que estan més motivats i compromesos mentre fan una tasca gamificada.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Título en la lengua original: Escape Rooms as a tool of English language teaching
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-06
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar