Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Regulació i fabricació d'un fàrmac genèric

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:695
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM695
 • Autores:

  Roigé Galceran, Mariona
 • Otros:

  Palabras clave: industria farmacéutica, medicamentos genéricos, desarrollo de fármacos pharmaceutical industry, generic drugs, drug development indústria farmacèutica, medicaments genèrics, desenvolupament de fàrmacs
  Título en diferentes idiomas: Regulación y fabricación de un fármaco genérico Regulation and manufacture of a generic drug Regulació i fabricació d'un fàrmac genèric
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Roigé Galceran, Mariona
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-28
  Director del proyecto: Pocurull, Eva
  Resumen: En aquest treball es comenten les etapes, per part de la indústria farmacèutica, a seguir a l’hora de la comercialització de nous productes, per un llançament amb èxit en el mercat, a nivell de qualitat, seguretat i eficàcia. Se centrarà en la regulació i fabricació de nous productes en aquesta indústria. La producció de nous fàrmacs en el sector comporta una sèrie de fases i autoritzacions característiques i pròpies que ens permetran l’estudi del procés, ja que per tal que la comercialització sigui efectiva, els medicaments han de seguir un estricte procés de recerca i, posteriorment, han de ser aprovats.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
  Título en la lengua original: Regulació i fabricació d'un fàrmac genèric
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-12
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar