Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Determinació de compostos volàtils de sofre en mostres d'aire mitjançant desorció tèrmica i cromatografia de gasos - espectrometria de masses

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:699
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM699
 • Autores:

  Vallespí Alcón, Regina
 • Otros:

  Palabras clave: desorció tèrmica , cromatografia de gasos, compostos orgànics volàtils de sofre thermal desorption, gas chromatography, volatile sulphur compounds desorción termica, cromatografia de gases, compuestos organicos volatiles de azufre
  Título en diferentes idiomas: Determinacion de compuestos volàtiles de azufre en muestras de aire mediante desorción tèrmica i cromatografia de gases - espectrometria de masas Determination of volatile sulphur compounds in air samples by thermal desorption and gas chromatography - mass spectrometry Determinació de compostos volàtils de sofre en mostres d'aire mitjançant desorció tèrmica i cromatografia de gasos - espectrometria de masses
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Vallespí Alcón, Regina
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-28
  Director del proyecto: Martinez Peral, Dolors
  Resumen: En aquest treball es vol desenvolupar un mètode per a la determinació de tres compostos orgànics de sofre volàtils (VOSCs). La necessitat d’estudiar aquets compostos és degut als efectes nocius que aquets poden tenir en la salut de les persones. Per realitzar la presa de mostra s’utilitzen tubs d’adsorció de carbó, els quals s’analitzen mitjançant la desorció tèrmica (TD) i la cromatografia de gasos acoblada a un espectròmetre de masses (GC-MS).
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
  Título en la lengua original: Determinació de compostos volàtils de sofre en mostres d'aire mitjançant desorció tèrmica i cromatografia de gasos - espectrometria de masses
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-12
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar