Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Caso Clínico: hipercolesterolemia familiar homocigota

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:720
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM720
 • Autores:

  Picó Muñoz, Ruth
 • Otros:

  Palabras clave: hipercolesterolemia familiar homocigota, dieta baixa en grasses, LDL-afèresis, lomitapida. homozygous familial hypercholesterolaemia, low-fat diet, LDL-apheresis, lomitapide. hipercolesterolemia familiar homocigota, dieta baja en grasas, LDL-aféresis, lomitapida.
  Título en diferentes idiomas: Cas Clínic: hipercolesterolèmia familiar homocigota case report: homozygous familial hypercholesterolaemia Caso Clínico: hipercolesterolemia familiar homocigota
  Áreas temàticas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Picó Muñoz, Ruth
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-30
  Director del proyecto: Rodríguez Borjabad, Cèlia
  Resumen: La hipercolesterolèmia familiar homocigota (HFHo) és una malaltia autosòmica dominant caracteritzada per la presència de nivells extremadament alts de lipoproteïnes de baixa densitat (cLDL), amb xantomes, arc corneal, arterioesclerosi en la primera dècada de la vida i amb un elevat risc de mort per malaltia cardiovascular. Es presenta l'evolució d'un cas de HFHo amb una variació genètica en el receptor del LDL i nivells cLDL >600 mg/dl amb tractament amb estatinas, ezetimiba, LDL-afèresi, lomitapida i dieta baixa en greix. L'objectiu del treball és descriure les principals característiques de la dieta baixa en greix com a complement fonamental per al tractament amb lomitapida i l'anàlisi de l'evolució de la seva cLDL. La hipercolesterolemia familiar homocigota (HFHo) es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por la presencia de niveles extremadamente altos de lipoproteínas de baja densidad (cLDL), con xantomas, arco corneal, arteriosclerosis en la primera década de la vida y con un elevado riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Se presenta la evolución de un caso de HFHo con una variación genética en el receptor del LDL y niveles cLDL >600 mg/dl con tratamiento con estatinas, ezetimiba, LDL-aféresis, lomitapida y dieta baja en grasa. El objetivo del trabajo es describir las principales características de la dieta baja en grasa como complemento fundamental para el tratamiento con lomitapida y el análisis de la evolución de su cLDL.
  Materia: Bioquímica i biotecnologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Nutrició i Metabolisme
  Título en la lengua original: Caso Clínico: hipercolesterolemia familiar homocigota
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-13
 • Palabras clave:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar