Treballs Fi de Màster> Filologia Catalana

La variació diatòpica de la llengua en l'ensenyament ordinari de la lectura oral del català entre l'alumnat d'ESO de l'àrea de transició occidental-oriental

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:721
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM721
 • Autores:

  Lozano Bosch, Xavier
 • Otros:

  Palabras clave: Llengua catalana, dialecte de transició, lectura oral Catalan language, transition dialect, oral reading Lengua catalana, dialecto de transición, lectura oral
  Título en diferentes idiomas: La variació diatòpica de la llengua en l'ensenyament ordinari de la lectura oral del català entre l'alumnat d'ESO de l'àrea de transició occidental-oriental The dialectal variation of the language on the standard learning of the oral reading skill among Secondary school students in the Oriental-occidental area La variación diatópica de la lengua en la enseñanza ordinaria de la lectura oral del catalán entre el alumnado de ESO del área de transición occidental-oriental
  Áreas temàticas: Filologia Philology Filología
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Codirector del trabajo: Planes Vallverdú, Àngels
  Estudiante: Lozano Bosch, Xavier
  Departamento: Filologia Catalana
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-17
  Director del proyecto: Terreu Celma, Marta
  Resumen: L'estudi s'endinsa en l'ús de la lectura oral a la ràdio com a eina perquè els parlants de variants dialectals minoritàries com la de transició occidental-oriental del català (Conca de Barberà) frenin a través de l'aprenentatge la regressió de peculiaritats sonores pròpies per la preeminència d'una grafia (en aquest cas la <a> per sobre del so propi [e] o [i]). La proposta parteix d'un ensenyament de la llengua estàndard que no discrimini la fonètica pròpia del lloc. La metodologia utilitzada permet validar l'arrel del problema, però no corregir-lo d'un dia a l'altre, fet pel qual calen accions transversals i coordinades.
  Materia: Filologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: La variació diatòpica de la llengua en l'ensenyament ordinari de la lectura oral del català entre l'alumnat d'ESO de l'àrea de transició occidental-oriental
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-15
 • Palabras clave:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar