Treballs Fi de Màster> Pedagogia

L'aula invertida. Una metodologia adequada en un moment d'incertesa educativa.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:725
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM725
 • Autores:

  Roig Marcè, Agustí
 • Otros:

  Palabras clave: Confinament, Aula invertida, Educació en línia Lockdown, Flipped Classroom, Online Education Confinamiento, Aula invertida, Educación en línea
  Título en diferentes idiomas: L'aula invertida. Una metodologia adequada en un moment d'incertesa educativa. The flipped classroom. An appropriate methodology in a time of educational uncertainty. El aula invertida. Una metodologia adequada en un momento de incertidumbre educativa.
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Roig Marcè, Agustí
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-17
  Director del proyecto: Triadó Soler, Anna
  Resumen: Aquest estudi mostra els avantatges d’una educació a distància amb l’ús de les TIC a partir de la metodologia aula invertida o flipped classroom, que té la pretensió de què l’alumnat aprengui la teoria curricular individualment des de casa seva -per mitjà de materials diversos proposats pel docent- per així aprofitar les hores a l’aula en la realització d’activitats d’ensenyament i aprenentatge. Els resultats obtinguts mostren com un grup que utilitza aquesta metodologia millora el rendiment escolar i els resultats acadèmics. Amb una preparació prèvia, aquesta metodologia educativa pot ser adequada enmig d’una situació d’incertesa educativa com és un confinament.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: L'aula invertida. Una metodologia adequada en un moment d'incertesa educativa.
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-20
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar