Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Implementació de l'Aprenentatge Basat en Problemes per treballar el magnetisme i l'electroestàtica amb alumnes de Física i Química de 3r ESO

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:738
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM738
 • Autores:

  Bejarano Nosas, Diego
 • Otros:

  Palabras clave: Implementación del Aprendizaje Basado en Problemas para trabajar el magnetismo y la electrostática con alumnos de Física y Química de 3o ESO Implementation of Problem-Based Learning to work on magnetism and electrostatics with Physics and Chemistry students of 3rd ESO Aprenentatge Basat en Problemes, Ensenyament Secundari Obligatori, Estudi de Cas
  Título en diferentes idiomas: Implementación del Aprendizaje Basado en Problemas para trabajar el magnetismo y la electrostática con alumnos de Física y Química de 3o ESO Implementation of Problem-Based Learning to work on magnetism and electrostatics with Physics and Chemistry students of 3rd ESO Implementació de l'Aprenentatge Basat en Problemes per treballar el magnetisme i l'electroestàtica amb alumnes de Física i Química de 3r ESO
  Áreas temàticas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Bejarano Nosas, Diego
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-22
  Director del proyecto: Ruiz Morillas, Núria
  Resumen: Estudi de cas realitzat en un grup-classe de 3r ESO amb l’objecte d’analitzar l’ús de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i determinar si pot suposar una millora en l’aprenentatge dels continguts relacionats amb el magnetisme i l’electroestàtica així com en la motivació cap a l’assignatura i les ciències. L’aplicació de l’ABP s’ha realitzat considerant les etapes i els elements clau de la metodologia d’acord a estudis previs de diversos autors i les dificultats més habituals en l’aprenentatge dels continguts treballats. S’han emprat diferents instruments de recollida de dades, qualitatius i quantitatius, per oferir una visió global del cas analitzat.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Implementació de l'Aprenentatge Basat en Problemes per treballar el magnetisme i l'electroestàtica amb alumnes de Física i Química de 3r ESO
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-23
 • Palabras clave:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar