Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Salvem en Mendeléiev: un Escape Room educacional basat en la gamificació

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:740
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM740
 • Autores:

  Dasca Beneito, Ariadna
 • Otros:

  Palabras clave: Escape Room, aula invertida, gamificación Escape Room, flipped classroom, gamification Escape Room, aula invertida, gamificació
  Título en diferentes idiomas: Salvemos en Mendeléyev: un Escape Room educacional basado en la gamificación Let's save Mendeleev: an educational Escape Room based on gamification Salvem en Mendeléiev: un Escape Room educacional basat en la gamificació
  Áreas temàticas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Dasca Beneito, Ariadna
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-18
  Director del proyecto: Díaz de los Bernardos, Miriam
  Resumen: Our proposal is based on an Escape Room game, “Salvem en Mendeléiev” that lasts 10 sessions. In it, the students will solve different riddles that will provide them with knowledge to be able to leave the room (the unit) successfully before the end of time. It has been implemented in the third year of Compulsory Secondary Education in the subject of Physics and Chemistry. The purpose of this study is to demonstrate how the change in methodology from flipped classroom to master classes allows students to be taught the necessary content to carry out exercises and how gamification reinforces them. The results are analyzed by means of the study of descriptive statistics and the coding of transcripts. The proof of educational improvement is reflected in the results of the post-intervention survey where an increase in motivation, satisfaction and involvement in the subject is observed. Likewise, students perceive their teaching-learning process in an active, functional and supervised way. It should be noted that, in this study, measures of attention to diversity have been taken into account. La nostra proposta es basa en un joc d’Escape Room que dura 10 sessions. En ell, l’alumnat anirà resolent diferents enigmes que li proporcionaran coneixements per poder sortir de la sala amb èxit abans que finalitzi el temps. S’ha implementat al tercer curs de l’ESO en la matèria de Física i Química. L’objecte d’aquest estudi és demostrar com el canvi de metodologia d’aula invertida a classes magistrals permet ensenyar a l’alumnat els continguts necessaris a la realització d’exercicis i com la gamificació els reforça. La prova de la millora educativa queda plasmada en els resultats de l’enquesta de postintervenció.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Salvem en Mendeléiev: un Escape Room educacional basat en la gamificació
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-26
 • Palabras clave:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar