Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Estudi de cas de l'impacte que pot tenir el treballar sobre un marc geogràfic proper al centre d'estudis sobre els resultats acadèmics de l'alumnat

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:741
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM741
 • Autores:

  Vendrell Venrell, Joan
 • Otros:

  Palabras clave: geografia, apropiació del territori, ciències socials, ensenyament de la geografia geography, appropiation of the territory, social sciences, geography teaching
  Título en diferentes idiomas: geography, appropiation of the territory, social sciences, geography teaching Estudi de cas de l'impacte que pot tenir el treballar sobre un marc geogràfic proper al centre d'estudis sobre els resultats acadèmics de l'alumnat
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Vendrell Venrell, Joan
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-18
  Director del proyecto: Garcia-Borés Comas, Iban
  Resumen: El treball planteja un estudi de cas on es comparen dos grups de 3r d’ESO d’un centre de Tarragona amb nivells acadèmics similars. En el marc de l’assignatura de Ciències Socials es porta a terme una experimentació de 5 sessions en la qual una classe treballa sobre un àmbit geogràfic més proper i una altra classe sobre un àmbit geogràfic més llunyà, tot compartint continguts teòrics comuns. L’estudi no aconsegueix demostrar que aquell grup que treballa sobre l’àmbit geogràfic més proper al centre obté millors resultats que aquell grup que treballa sobre un àmbit geogràfic més llunyà.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Estudi de cas de l'impacte que pot tenir el treballar sobre un marc geogràfic proper al centre d'estudis sobre els resultats acadèmics de l'alumnat
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-26
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar