Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Estudi dels efectes de la introducció de la gamificació en el procés d'avaluació de l'assignatura de Química de 4rt d'ESO, sobre la motivació i els resultats acadèmics de l'alumnat.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:742
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM742
 • Autores:

  Capdevila Raduà, Meritxell
 • Otros:

  Palabras clave: Estudio de caso, avaluación formadora, educación secundaria Case study, forming education, secundary education Estudi de cas, avaluació formadora, educació secundària
  Título en diferentes idiomas: Estudio de los efectos de la introducción de la gamificación en el proceso de evaluación de la assignatura de Química de 4º de la ESO, sobre la motivación i los resultados académicos del alumnado. Study of gamification effects on students motivation and subject scores, when introduced in the evaluation process of a group of high school students, during their Chemistry lessons. Estudi dels efectes de la introducció de la gamificació en el procés d'avaluació de l'assignatura de Química de 4rt d'ESO, sobre la motivació i els resultats acadèmics de l'alumnat.
  Áreas temàticas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Capdevila Raduà, Meritxell
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-18
  Director del proyecto: Ruiz Morillas, Núria
  Resumen: En aquest estudi de cas s'estudia com afecta l'ús del Kahoot i un procés d'avaluació formador, sobre la motivació i els resultats acadèmics d'un grup d'alumnes de 4rt d'ESO en l'assignatura de Física i Química. Els instruments utilitzats van ser un test de motivació validat, un diari de classe i el quadern de notes del professor. Els resultats del test es van analitzar estadísticament amb el programa JASP fent servir la prova t-student. El diari de classe i quadern de notes es van analitzar qualitativament. Els resultats quantitatius no van permetre trobar una relació entre l'ús del Kahoot i l'avaluació formadora i la millora de la motivació dels alumnes. Tanmateix, els resultats qualitatius van mostrar un augment de l'interès per l'assignatura i de l'autonomia dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Estudi dels efectes de la introducció de la gamificació en el procés d'avaluació de l'assignatura de Química de 4rt d'ESO, sobre la motivació i els resultats acadèmics de l'alumnat.
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-26
 • Palabras clave:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar