Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Posant-nos les ulleres liles per mirar i explicar la realitat

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:772
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM772
 • Autores:

  García Grenzner, Joana
 • Otros:

  Palabras clave: Coeducació, educació sobre mitjans, perspectiva de gènere Coeducation, media education, gender perspective Coeducación, educación sobre medios, perspectiva de género
  Título en diferentes idiomas: Posant-nos les ulleres liles per mirar i explicar la realitat Putting on purple glasses to look at the reality and explain it Poniéndonos las gafas moradas para mirar y explicar la realidad
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: García Grenzner, Joana
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-17
  Director del proyecto: Villalba Arasa, Laura
  Resumen: Aquesta recerca és un estudi de cas de la visió de gènere d’un grup d’alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Narcís Monturiol de Barcelona, que té la coeducació com un dels eixos principals del seu Pla Educatiu de Centre. L’estudi de cas s’ha realitzat a partir de l’anàlisi de contingut de tres entrevistes i dos grups de discussió amb cinc docents i l’orientador pedagògic, el grup impulsor del Pla de Coeducació; del contingut del Pla Educatiu i el Projecte de Convivència del Centre, i les reflexions i notícies elaborades per l’alumnat durant l’aplicació d’una seqüencia didàctica amb l’aplicació de la metodologia d’aprenentatge per projectes en la què van l’estructura de la notícia i les tendències de representació de gènere als mitjans de comunicació, així com l’observació no estructurada durant la intervenció educativa. A la recerca s’ha constatat que el Pla de coeducació no ha suposat la implantació transversal del llenguatge i els imaginaris inclusius al centre, però ha generat una consciència de gènere a l’alumnat, que utilitza el llenguatge inclusiu i altres eines de representació equilibrada i no discriminatòria de les dones als mitjans; es qüestiona els estereotips de gènere i percep les desigualtats de gènere en àmbits com la representació als mitjans, les violències masclistes i l’accés de les dones a la igualtat de drets.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Posant-nos les ulleres liles per mirar i explicar la realitat
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-09-15
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar