Treballs Fi de Màster> Infermeria

La Part Alta es mou: diagnòstic de salut de la Part Alta de Tarragona

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:789
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM789
 • Autores:

  Ruiz Rivera, Érika
 • Otros:

  Palabras clave: salutogènesi; única salut; actius en salut salutogenesis; one health; assets salutogénesis; única salud; activos en salud
  Título en diferentes idiomas: La Part Alta es mou: diagnòstic de salut de la Part Alta de Tarragona The Parte Alta neighborhood moves. Health Diagnosis of a Tarragona neighborhood, Parte Alta”. La Parte Alta se mueve: diagnóstico de salud de la Parte Alta de Tarragona
  Áreas temàticas: Infermeria Nursing Enfermería
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Ruiz Rivera, Érika
  Departamento: Infermeria
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09-08
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Raventós Torner, Rosa D.
  Resumen: Disseny d’un projecte basat en un diagnòstic de salut del barri de la Part Alta a la ciutat de Tarragona, liderat des del CAP Muralles, per a detectar les necessitats en salut de la comunitat. Es durà a terme mitjançant una metodologia mixta, mitjançant una anàlisi global de la situació amb la participació activa de la població, per tal de dissenyar futures intervencions en salut que promoguin canvis i fomentin pobles, barris, individus i comunitats saludables, basant-se en una perspectiva inclusiva dels determinants ambientals i els determinants socials de la salut, seguint un model d’actius en salut
  Materia: Infermeria
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Título en la lengua original: La Part Alta es mou: diagnòstic de salut de la Part Alta de Tarragona
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-10-05
 • Palabras clave:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar