Treballs Fi de Màster> Infermeria

Intervención educativa al alta a pacientes con deterioro funcional tras sufrir un ictus

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:792
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM792
 • Autores:

  Casado Poza, Lorena
 • Otros:

  Palabras clave: Cuidados de enfermería, ictus, deterioro funcional Nursing care, stroke, funtional disability Cures d'infermeria, ictus, deteriorament funcional
  Título en diferentes idiomas: Intervención educativa al alta a pacientes con deterioro funcional tras sufrir un ictus Educational intervention at discharge to patients with functional disability after a stroke Intervenció educativa a l'alta a pacients amb deteriorament funcional després de patir un ictus
  Áreas temàticas: Enfermería Nursing Infermeria
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Casado Poza, Lorena
  Departamento: Infermeria
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Ramírez Montesinos, Rafael Juan
  Resumen: Els ictus són causa de morbiditat i hospitalització. A l'alta, es presenten deterioracions funcionals als quals adaptar-se influint negativament en la seva qualitat de vida. L'objectiu és realitzar un assaig clínic aleatoritzat per tal d'analitzar l'efectivitat d'una intervenció educativa a l'alta sobre els pacients post ictus amb deterioració funcional associat. Avaluar si existeixen diferències entre el grup control amb les cures habituals i intervenció que rebrà la intervenció educativa plantejada per a disminuir complicacions, reingressos i visites a urgències. Per analitzar les dades es realitzarà la prova de T de Student, ANOVA, Chi-quadrat i el coeficient de correlació de Pearson. Los ictus son causa de morbilidad y hospitalización. Al alta, se presentan deterioros funcionales a los que adaptarse influyendo negativamente en su calidad de vida. El objetivo realizar un ensayo clínico aleatorizado para analizar la efectividad de una intervención educativa al alta sobre los pacientes post ictus con deterioro funcional asociado. Evaluar si existen diferencias entre el grupo control con los cuidados habituales e intervención que recibirá la intervención educativa planteada para disminuir complicaciones, reingresos y visitas a urgencias. Para analizar los datos se realizará la prueba de T de Student, ANOVA, Chi-cuadrado y el coeficiente de correlación de Pearson.
  Materia: Infermeria
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Título en la lengua original: Intervención educativa al alta a pacientes con deterioro funcional tras sufrir un ictus
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-10-05
 • Palabras clave:

  Enfermería
  Nursing
  Infermeria
  Infermeria
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar