Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Universalplex: Multiplex PCR kit for the detection of major taxonomic groups

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:864
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM864
 • Autores:

  Catalán Sánchez, Laia
 • Otros:

  Palabras clave: PCR, identificación taxonómica, genética forense no humana PCR, taxonomic identification, non-human forensic genetics PCR, identificació taxonòmica, genètica forense no humana
  Título en diferentes idiomas: Universalplex: kit de PCR multiplex per a la detecció dels principals grups taxonòmics Universalplex: kit de PCR multiplex per a la detecció dels principals grups taxonòmics Universalplex: Kit de PCR multiplex para la detección de los principales grupos taxonómicos
  Áreas temàticas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Catalán Sánchez, Laia
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09-16
  Director del proyecto: García Vallvé, Santi
  Resumen: Forensic laboratories often have to deal with biological samples for which there is no clue about their origin. In consequence, they perform time consuming and sample wasting tests in order to identify the contents of the sample. The main objective of this thesis is to help designing and developing a new forensic kit called Universalplex for an early detection of major taxonomic groups in forensic samples of unknown origin. In a single multiplex PCR reaction, the amplification of three hypervariable regions for each taxonomic group is achieved as universal kingdom primers are used. Els laboratoris forenses sovint han de tractar amb mostres biològiques per a les quals no hi ha cap pista sobre el seu origen. En conseqüència, realitzen proves de consum de temps i de pèrdua de mostres per tal d'identificar el contingut de la mostra. L'objectiu principal d'aquesta tesi és ajudar a dissenyar i desenvolupar un nou kit forense anomenat Universalplex per a una detecció primerenca dels principals grups taxonòmics en mostres forenses d'origen desconegut. En una única reacció PCR múltiplex, l'amplificació de tres regions hipervariables per a cada grup taxonòmic s'aconsegueix a mesura que s'utilitzen primers regnes universals.
  Materia: Bioquímica i tecnologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: Universalplex: Multiplex PCR kit for the detection of major taxonomic groups
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-11-16
 • Palabras clave:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i tecnologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar