Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

La funció dels pèrits en el Sistema Judicial

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:866
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM866
 • Autores:

  Boronat Vicente, Mariona
 • Otros:

  Palabras clave: Pèrits, Ciències Forenses Experts, Forensic Sciences Péritos, Ciencias Forenses
  Título en diferentes idiomas: La funció dels pèrits en el Sistema Judicial The role of experts in the Judicial System La función de los péritos en el Sistema Judicial
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Boronat Vicente, Mariona
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09-16
  Director del proyecto: Calull Blanch, Marta
  Resumen: Les ciències forenses són el conjunt de ciències que treballa per al Sistema Judicial. Són interdisciplinàries i es complementen entre elles per tal d’arribar a poder donar una explicació clara, concisa i des d’un punt de vista imparcial dels fets.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: La funció dels pèrits en el Sistema Judicial
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-11-16
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar