Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Evaluation and optimisation of analytical methods for classification of olive oils using miniaturised portable NIR instruments and chemometric techniques

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:884
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM884
 • Autores:

  Escalante Quiceno, Alix Tatiana
 • Otros:

  Palabras clave: Técnicas quimiométricas, Aceites de Oliva, Espectroscopia NIR. Chemometric techniques, Olive Oils, NIR spectroscopy. Tècniques quimiomètriques, Olis d'Oliva, Espectroscòpia NIR.
  Título en diferentes idiomas: Evaluation and optimisation of analytical methods for classification of olive oils using miniaturised portable NIR instruments and chemometric techniques Evaluacion y optimizacion de metodos analiticos para la clasificacion de aceites de oliva usando instrumentos NIR portatiles miniaturizados y tecnicas quimiometricas Evaluacion y optimizacion de metodos analiticos para la clasificacion de aceites de oliva usando instrumentos NIR portatiles miniaturizados y tecnicas quimiometricas
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Escalante Quiceno, Alix Tatiana
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09-09
  Director del proyecto: Riu, Jordi; Boqué, Ricard
  Resumen: We have explored the possibility of using a low-cost and portable analytical method based on NIR for classification and differentiation of oils, with the minimum possible complications in terms of cleaning, use and cross-contamination. We analysed different types of olive oils and refined sunflower oils. Two portable NIR devices, SCiO and NeoSpectra with a wavelength range of 740-1070 and 1350-2558 nm respectively, were used. Chemometric techniques such as PCA and PLS-DA were used for the qualitative analysis of the data. We found that both devices were able to distinguish with good accuracy olive oils from sunflower oils. Hem explorat la possibilitat d'utilitzar un mètode analític de baix cost i portàtil basat en NIR per a la classificació i diferenciació d'olis, amb les complicacions mínimes possibles en termes de neteja, ús i contaminació creuada. Analitzem diferents tipus d'olis d'oliva i olis de gira-sol refinats. Es van utilitzar dos dispositius NIR portàtils, SCiO i NeoSpectra amb un rang de longitud d'ona de 740-1070 i 1350-2558 nm respectivament. Les tècniques quimètriques com PCA i PLS-DA es van utilitzar per a l'anàlisi qualitativa de les dades. Vam trobar que tots dos aparells podien distingir amb bona precisió els olis d'oliva dels olis de gira-sol.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Evaluation and optimisation of analytical methods for classification of olive oils using miniaturised portable NIR instruments and chemometric techniques
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-11-18
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar