Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Membranes with amine-free carboxylate ionic liquid additives for efficient CO2 separation

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:887
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM887
 • Autores:

  Segura Rodriguez, Julián
 • Otros:

  Palabras clave: Liquidos ionicos, Membranas de polisulfona, Captura de CO2 Ionic Liquid, polysulfone membrane, CO2 capture Liquids ionics, Membranes de polisulfona, Captura de CO2
  Título en diferentes idiomas: Membranas con líquidos ionicos libres de aminas como aditivos para la separación de CO2 Membranes amb liquids ionics lliures d'amines com aditius per la separació de CO2 Membranes amb liquids ionics lliures d'amines com aditius per la separació de CO2
  Áreas temàticas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Segura Rodriguez, Julián
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-10-09
  Director del proyecto: Puga Vaca, Alberto
  Resumen: Carbon capture and utilization is currently considered one of the most interesting strategies to reduce CO2 as it involves its transformation into fuels and chemicals. In this work, tetrabutylphosphonium acetate hydrate ([P4 4 4 4][AcO]·H2O) is used as an ionic liquid additive to impregnate the pores of a polymeric polysulfone (PSf) membrane and increase the CO2 solubility and selectivity. Impregnated and non-impregnated membranes are characterized by Scanning Electron Microscope (SEM) and infrared spectroscopy (FTIR). The ionic liquid was prepared by acid-base neutralization reaction and characterized by 1H NMR. The solubility and permeability of impregnated membranes were tested from pure CO2 gas in a steel module setup. La captura i utilització de carboni es considera actualment una de les estratègies més interessants per a reduir el CO², ja que implica la seva transformació en combustibles i productes químics. En aquest treball, l'hidrat d'acetat de tetrabutilfosfoni ([P4 4 4 4][AcO]·H²O) s'utilitza com a additiu líquid iònic per impregnar els porus d'una membrana polimèrica polisulfona (PSf) i augmentar la solubilitat i la selectivitat del CO². Les membranes impregnades i no impregnades es caracteritzen per l'escaneig de microscopi electrònic (SEM) i espectroscòpia infraroja (FTIR). El líquid iònic va ser preparat per reacció de neutralització àcid-base i caracteritzat per 1H NMR. La solubilitat i la permeabilitat de les membranes impregnades es van provar a partir de gas CO² pur en una configuració de mòdul d'acer.
  Materia: Enginyeria Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Membranes with amine-free carboxylate ionic liquid additives for efficient CO2 separation
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-11-18
 • Palabras clave:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar