Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Biodegradable Dye Encapsulation using Alginate and Poly(ethylene glycol) Dimethacrylate

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:890
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM890
 • Autores:

  Kabalan Ammar, Yasmin
 • Otros:

  Palabras clave: Biodegradable, encapsulación, colorante Biodegradable, Encapsulation, Dye Biodegradable, Encapsulació, colorant
  Título en diferentes idiomas: Encapsulación biodegradable de colorante con alginato y poli (etilenglicol) dimetacrilato Encapsulació biodegradable de colorants amb alginat i poli (etilenglicol) dimetacrilat Encapsulació biodegradable de colorants amb alginat i poli (etilenglicol) dimetacrilat
  Áreas temàticas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Kabalan Ammar, Yasmin
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-10-09
  Director del proyecto: Giamberini, Marta; Tylkowski, Bartosz
  Resumen: In this work, a dye is encapsulated using alginate and polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA). 3 types of shell materials were studied: alginate alone, alginate with PEGDMA irradiated directly by UV irradiation to start the polymerization of PEGDMA, and alginate with PEGDMA irradiated after 24h . These three types of capsules were characterized to study the size, the morphology, the mechanical properties and the water quality analysis. this showed that the capsules irradiated directly probably trapped calcium and didn’t allow it to crosslink the alginate chains and water quality was not affected by the dissolution of any type of capsules. En aquest treball, un tint s'encapsula utilitzant alginat i polietilè glicol dimetacrilat (PEGDMA). Es van estudiar tres tipus de materials de la closca: alginat sol, alginat amb PEGDMA irradiat directament per irradiació UV per iniciar la polimerització de PEGDMA, i alginat amb PEGDMA irradiat després de 24h. Aquests tres tipus de càpsules es caracteritzaven per estudiar la mida, la morfologia, les propietats mecàniques i l'anàlisi de la qualitat de l'aigua. Això va mostrar que les càpsules irradiades directament probablement atrapaven calci i no permetien que es creués les cadenes d'alginats i la qualitat de l'aigua no es va veure afectada per la dissolució de cap tipus de càpsules.
  Materia: Engineria química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Biodegradable Dye Encapsulation using Alginate and Poly(ethylene glycol) Dimethacrylate
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-11-18
 • Palabras clave:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Engineria química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar