Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Spanish to English Scientific Translation on Climate Change and Political Cartoons

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:907
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM907
 • Autores:

  Borneo, Desiree Viviana
 • Otros:

  Palabras clave: Traducción científica, cambio climático, viñetas Scientific translation, climate change, cartoons Traducció científica, canvi climàtic, còmics
  Título en diferentes idiomas: Traducción científica de español a inglés sobre el cambio climático y viñetas de contenido político Spanish to English Scientific Translation on Climate Change and Political Cartoons Traducció científica d’espanyol a anglès sobre el canvi climàtic i els còmics de contingut polític
  Áreas temàticas: Filología Philology Filologia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Borneo, Desiree Viviana
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-05-26
  Creditos del TFM: 18
  Director del proyecto: Costello, Kevin
  Resumen: This Final Master’s Degree Project (FMDP) addresses the translation and revision of a scientific article on climate change and political cartoons. The majority of the FMDP analyses the linguistic elements that hindered readability in the source text, and expands on the opportunities to improve the target text. The rest of the chapters touch on the professional relationship with the client, as well as the budget and the invoice. Aquest projecte de final de màster (FMDP) tracta de la traducció i revisió d'un article científic sobre el canvi climàtic i les caricatures polítiques. La majoria de la FMDP analitza els elements lingüístics que dificulten la llegibilitat en el text d'origen, i s'expandeix en les oportunitats per millorar el text objectiu. La resta dels capítols es refereixen a la relació professional amb el client, així com el pressupost i la factura.
  Materia: Filologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Traducció Professional Anglès-Espanyol
  Título en la lengua original: Spanish to English Scientific Translation on Climate Change and Political Cartoons
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-11-25
 • Palabras clave:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar