Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Translation of a scientific article

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:910
 • Autores:

  Velojić, Jana
 • Otros:

  Palabras clave: artículo científico, traducción, proyecto de traducción especializada scientific article, translation, specialised translation project article científic, traducció, projecte de traducció especialitzada
  Título en diferentes idiomas: Traducción de un artículo científico Translation of a scientific article Traducció d'un article científic
  Áreas temàticas: Filología Philology Filologia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Velojić, Jana
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-05-26
  Creditos del TFM: 18
  Director del proyecto: Costello, Kevin Patrick
  Resumen: This Master’s dissertation elaborates the procedure of conducting an entire specialised translation project. The project implied following a list of tasks each student had to fulfil. These tasks simulated the requirements that are necessary for a translator to complete a translation job in an actual professional environment. Therefore, the process of translating a scientific article named Climate change and political cartoons is exposed in detail in this Master’s thesis. Through the chapters that explain the management and the translation aspects of the translation profession, the knowledge obtained during the University of Tarragona’s Masters in Professional Translation programme is successfully presented. La tesi d'aquest màster elabora el procediment de realització de tot un projecte especialitzat de traducció. El projecte implicava seguir una llista de tasques que cada estudiant havia de complir. Aquestes tasques van simular els requisits necessaris perquè un traductor completés una tasca de traducció en un entorn professional real. Per tant, el procés de traduir un article científic anomenat canvi climàtic i caricatures polítiques s'exposa detalladament en la tesi d'aquest master. A través dels capítols que expliquen la gestió i els aspectes de traducció de la professió de la traducció, es presenten amb èxit els coneixements obtinguts durant el programa de màsters en traducció professional de la Universitat de Tarragona.
  Materia: Filologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Traducció Professional Anglès-Espanyol
  Título en la lengua original: Translation of a scientific article
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-11-25
 • Palabras clave:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar