Treballs Fi de Màster> Història i Història de l'Art

El fortí romà de la Costa de la Serra (la Secuita, el Tarragonès). Estudi morfològic, funcional i material

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:929
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM929
 • Autores:

  Corrales Soberino, Antoni
 • Otros:

  Palabras clave: la Costa de la Serra, arqueologia militar, romanització la Costa de la Serra, militar archaeology, Romanization la Costa de la Serra, arqueologia militar, romanización
  Título en diferentes idiomas: El fortí romà de la Costa de la Serra (la Secuita, el Tarragonès). Estudi morfològic, funcional i material The small fort of la Costa de la Serra (la Secuita, Tarragonès). Morfological, functional and material analysis El fortín romano de la Costa de la Serra (la Secuita, el Tarragonès). Estudio morfológico, funcional y material
  Áreas temàticas: Història History Historia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Codirector del trabajo: Canela Gràcia, Joan
  Estudiante: Corrales Soberino, Antoni
  Departamento: Història i Història de l'Art
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-22
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Belarte Franco, Maria Carme
  Resumen: El fortí romà de la Costa de la Serra és un jaciment d’època republicana que es troba al terme municipal de la Secuita (el Tarragonès). Entre els aspectes analitzats, es pot destacar l’anàlisi de les estructures, tècniques constructives i materials mobles, així com el seu context històric i els seus principals paral·lels al nord-est peninsular. D’aquesta manera, s’ha realitzat un estudi global d’un jaciment que encara es troba en procés d’excavació per poder proposar una hipòtesi sobre la interpretació de les estructures documentades, la caracterització de l’assentament i la funció respecte el context històric i geogràfic en el qual s’insereix.
  Materia: Història
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Arqueologia Clàssica
  Título en la lengua original: El fortí romà de la Costa de la Serra (la Secuita, el Tarragonès). Estudi morfològic, funcional i material
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-03-08
 • Palabras clave:

  Història
  History
  Historia
  Història
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar