Treballs Fi de Màster> Història i Història de l'Art

Pràctiques rituals en espais d'hàbitat de la Ilercavònia (S. V - I ANE)

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:930
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM930
 • Autores:

  Capella, Martínez Ernest
 • Otros:

  Palabras clave: Rituales, asentamientos, Ilercavonia Rituals, settlements, Ilercavonia Rituals, assentaments, Ilercavònia
  Título en diferentes idiomas: Prácticas rituales en espacios de hábitat de la Ilercavonia (S. V - I ANE) Ritual practices in habitat spaces of the Ilercavonia (S. V - I ANE) Pràctiques rituals en espais d'hàbitat de la Ilercavònia (S. V - I ANE)
  Áreas temàticas: Historia History Història
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Codirector del trabajo: Sardà Seuma, S.
  Estudiante: Capella, Martínez Ernest
  Departamento: Història i Història de l'Art
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-22
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Belarte Franco, M. Carme
  Resumen: Estudi de conjunt dels contextos arqueològics d’època ibèrica (segles V - I a.n.e.) que mostren evidències relacionables amb la pràctica de determinades activitats rituals i que han estat identificats en diversos espais d’hàbitat de l’àrea ilercavona. L'objecte d'estudi són aquests contextos, també els materials documentats en aquests indrets, així com les interpretacions dels espais on apareixen les possibles pràctiques que han generat el registre arqueològic dels diferents casos analitzats. El treball s'estructura en cinc blocs principals: introducció, desenvolupament, discussió i categorització dels casos exposats, interpretació de les diferents categories i conclusions finals
  Materia: Història
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Arqueologia Clàssica
  Título en la lengua original: Pràctiques rituals en espais d'hàbitat de la Ilercavònia (S. V - I ANE)
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-03-08
 • Palabras clave:

  Historia
  History
  Història
  Història
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar