Treballs Fi de Màster> Filologia Catalana

Estructura i tipologies de l’oració: una aproximació amb l’aula Jigsaw

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:944
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM944
 • Autores:

  Sáez Torres, Vanessa
 • Otros:

  Palabras clave: aprenentatge cooperatiu, Jigsaw, aprenentatge col·laboratiu, aprenentatge significatiu, motivació. Cooperative learning, Jigsaw, collaborative learning, meaningful learning, motivation. aprendizaje cooperativo, Jigsaw, aprendizaje colaborativo, aprendizaje significativo, motivación
  Título en diferentes idiomas: Estructura i tipologies de l’oració: una aproximació amb l’aula Jigsaw Sentence structure and typologies: an approach with the Jigsaw classroom Estructura y tipologías de la oración: una aproximación con el aula Jigsaw
  Áreas temàticas: Filologia Philology Filología
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Sáez Torres, Vanessa
  Departamento: Filologia Catalana
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-18
  Director del proyecto: Teixell Puig, Oriol
  Resumen: L’aula Jigsaw és una metodologia basada en l’aprenentatge cooperatiu, en la qual l’alumnat, distribuït en petits equips de treball, ha de ser capaç d’ensenyar-se mútuament, de cooperar i ajudar-se a l’hora d’aprendre. Avalada per nombroses investigacions, la tècnica del Jigsaw és una manera eficient d'aprendre el material i, sobretot, de millorar les relacions interpersonals, tot generant empatia i respecte. L’estudi partia de diverses problemàtiques detectades vers la matèria de Llengua catalana al grup de 2n D de l’ESO del centre Torre Roja de Viladecans (Barcelona). La manca de motivació intrínseca, la poca participació en les activitats de classe, l’heterogeneïtat pel que fa als ritmes i als nivells d’assoliment, en són algunes. L’objectiu d’aquesta investigació, basada en l’estudi de cas, era comprovar si la utilització de l’aula Jigsaw afavoria l’aprenentatge significatiu d’una unitat de llengua catalana en aquest alumnat, i de quina manera els influenciava l’ús d’aquesta metodologia en l’assoliment dels coneixements. Després d’implementar l’aula Jigsaw durant sis sessions en aquest grup/classe, el present estudi va poder demostrar que una metodologia basada en l’aprenentatge cooperatiu influeix de manera notable en la motivació, la participació i la satisfacció de l’alumnat vers la matèria. Altrament, no es va poder verificar la mateixa afectació en relació amb el rendiment acadèmic dels aprenents.
  Materia: Filologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Estructura i tipologies de l’oració: una aproximació amb l’aula Jigsaw
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-03-15
 • Palabras clave:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar