Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Extracting news and Tweets from the UK about COVID19 in parallel with Lithops and realizing a Sentiment analysis over them and comparing the Opinions.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:945
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM945
 • Autores:

  Goia, Ariana-Carmen
 • Otros:

  Palabras clave: COVID19, paral·lel, anàlisi de sentiments COVID19, paralelo, analisi de sentimientos. COVID19, parallel, sentiment analysis.
  Título en diferentes idiomas: Extraient notícies i tuits del Regne Unit sobre COVID19 en paral·lel amb Lithops i realitzant una anàlisi de sentiments sobre ells i comparant les opinions. Extracting news and Tweets from the UK about COVID19 in parallel with Lithops and realizing a Sentiment analysis over them and comparing the Opinions. Extraer noticias y Tweets del Reino Unido sobre COVID19 en paralelo con Lithops y realizar un análisis de Sentimento sobre ellos y comparar las Opiniones.
  Áreas temàticas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Goia, Ariana-Carmen
  Departamento: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09
  Director del proyecto: Sanchez Artigas, Marc
  Resumen: Recollint automàticament tuits de Twitter de persones que resideixen al Regne Unit i processant-los amb l'ajuda de Lithops [1], per exemple, a través d'una anàlisi de sentiment paral·lel, es pot inferir com la població “veu” l'evolució de la pandèmia COVID19. Opcionalment, aquest punt de vista es pot complementar amb la “versió oficial“ del govern del Regne Unit, per exemple, a través del desballestament web, i després de realitzar una anàlisi de sentiment, determinar el punt de vista del govern del Regne Unit. Finalment, podem comparar tant la versió com les diferències. By automatically gathering tweets of Twitter from people who reside in UK and processing them with the help of Lithops [1], e.g., through a parallel sentiment analysis, one can infer how population “sees” the evolution of the COVID19 pandemic. Optionally, this view can be complemented with the “official version” from the UK government, e.g., via web scraping, and after performing a sentiment analysis, determine the view of the UK government. Finally, we can cross compare both version and measure the differences.
  Materia: Enginyeria informàtica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Título en la lengua original: Extracting news and Tweets from the UK about COVID19 in parallel with Lithops and realizing a Sentiment analysis over them and comparing the Opinions.
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-03-17
 • Palabras clave:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Enginyeria informàtica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar