Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Intelligent Assistant System Based on Single Camera and Deep Neural Networks for Aiding Visual Impaired Individuals

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:946
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM946
 • Autores:

  Farouk Marei, David George
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: Intelligent Assistant System Based on Single Camera and Deep Neural Networks for Aiding Visual Impaired Individuals
  Áreas temàticas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Farouk Marei, David George
  Departamento: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09-10
  Director del proyecto: Rashwan, Hatem A.; Puig, Dominque
  Resumen: Els mètodes de detecció d'objectes i estimació de profunditat poden ajudar els individus amb discapacitat visual a entendre l'escena davant d'ells. Hi ha múltiples aplicacions que proporcionen ajuda a aquests individus connectant-los (per una videotrucada) a altres que poden ajudar-los a descriure l'escena. No obstant això, creiem que puc donar una alternativa a aquestes aplicacions utilitzant models d'aprenentatge automàtic ràpid i lluminós i evitar la interacció del suport humà. El projecte es divideix en dues parts. La primera part és la detecció d'objectes en una escena. Utilitzem el model YOLOV5S que es va formar en el conjunt de dates del COCO amb 80 objectes diferents. La segona part del model d'estimació de profunditat. Vam utilitzar Midas de pytorch després de provar diversos models de profunditat. El model d'estimació de profunditat m'ajudarà a estimar la distància de cada objecte extret del model de profunditat. L'objectiu final és prendre una imatge o un vídeo de l'usuari i extreure els objectes amb la distància de cadascun d'ells i enviar aquestes dades a l'usuari en un format de nota de so. Object Detection and Depth Estimation methods can help visual impaired individuals to understand the scene in front of them. there are multiple applications that provide help to those individuals by connecting them (by a video call) to others who can help in describing the scene to them. However, We believe that I can give an alternative to those applications using light and fast machine learning models and avoid the interaction of the human support. The project is divided into Two parts. The First part is Object Detection in a scene. We used YOLOV5S model that was trained on the COCO date-set with 80 different objects. The second part in the depth estimation model. We used Midas from pytorch after trying multiple depth models. the depth estimation model will help me to estimate the distance of each object extracted from the depth model. The final goal is to take an image or a video from the user and extract the objects with the distance of each of them and send this data to the user in a sound note format.
  Materia: Enginyeria informàtica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Título en la lengua original: Intelligent Assistant System Based on Single Camera and Deep Neural Networks for Aiding Visual Impaired Individuals
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-03-17
 • Palabras clave:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Enginyeria informàtica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar