Treballs Fi de Màster> Història i Història de l'Art

Descontextualització de les relacions de privilegi dels gremis de Reus en el comerç i la producció a la Crisis de l'Antic Règim (1748-1836)

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:991
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM991
 • Autores:

  Camafort Montoya, Manel
 • Otros:

  Palabras clave: Gremio, Industria, Manufactura Guild, Industry, Manufacturing Gremi, Indústria, Manufactura
  Título en diferentes idiomas: Descontextualización de las relaciones privilegiadas de los gremis de Reus en la producción de la Crisis del Antic Règim (1748-1836) Discontextualization of the privileged relationships of the gremis of Reus in the production of the Crisis of the Antic Règim (1748-1836) Descontextualització de les relacions de privilegi dels gremis de Reus en el comerç i la producció a la Crisis de l'Antic Règim (1748-1836)
  Áreas temàticas: Història History Historia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Camafort Montoya, Manel
  Departamento: Història i Història de l'Art
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-07-19
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Arnabat Mata, Ramon
  Resumen: Amb la implantació del liberalisme econòmic a Catalunya al llarg del segle XVIII, els gremis van entrar en un etapa de metamorfosis de les seves relacions de producció i comerç a la segona meitat del segle XVIII. El sistema estamental que els va acollir des del seu germen a l’Edat Mitjana va anar-se desarticulant i aquest procés originà un seguit de conflictes per continuar monopolitzant el mercat de la manufactura amb els negocis privats, tan locals com forasters i el context polític, que arran de la Constitució de Cadis de 1812, disminuïren les possibilitats i recolzament que van tenir antigament.
  Materia: Història
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Recerca Avançada en Estudis Humanístics
  Título en la lengua original: Descontextualització de les relacions de privilegi dels gremis de Reus en el comerç i la producció a la Crisis de l'Antic Règim (1748-1836)
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-03-30
 • Palabras clave:

  Història
  History
  Historia
  Història
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar