Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica

Optimización de sistemas RFID en bandas UHF

 • Identification data

  Identifier: PFC:29
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC29
 • Authors:

  Lorenzo Galera, Javier
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria telemàtica Telematic engineering Ingenieria telemática
  Student: Lorenzo Galera, Javier
  Language: Castellà
  Creation date in repository: 2011-06-07
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Optimització de sistemes RFID en bandes UHF Optimization of RFID systems in UHF bands Optimización de sistemas RFID en bandas UHF
  Project public defense date: 2009-06-12
  Subject: Sistemes d'identificació per radiofreqüencia Antenes (Electrònica)
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte
  Education area(s): Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
  Title in original language: Optimización de sistemas RFID en bandas UHF
  Work codirector: Girbau Sala, David
  Abstract: La tecnologia RFID té una aplicació molt important en logística, emmagatzematge i gestió de les cadenes de subministrament. Permet una traçabilitat eficient en temps real de l'inventari. Ens proporciona visibilitat quan els objectes-entitats flueixen al llarg de la cadena de subministrament des del fabricant, les empreses d'enviament, distribuïdors i venda al públic. Aquesta tecnologia està en constant desenvolupament, per tant, s'obren diversos camps d'investigació relacionats. En aquest projecte es dissenya i estudia una antena directiva per a un portal de lectura de tags RFID, realitzant dferents anàlisis, tant amb simulacions aproximatives como en laboratori; també es dissenya una etiqueta RFID de slot i s'estudia en diferents ambients per a analitzar el seu comportament en casos reals. RFID technology has an important application in logistics, storage and supply chains management. It allows a good tracking, real time, of the inventory.It gives visibility when the objects flow through the supply chain from the factory to the sale. This technology is always developing so it allows the opening of related research fields. In this project, we design and study a directive aerial for RFID tags lecture portal, making different analysis. We also design a RFID tag of slot and we study it in different places in order to analyze its behaviour in real cases. La tecnología RFID tiene una aplicación muy importante en logística, almacenaje y gestión de las cadenas de suministro. Permite una trazabilidad eficiente en tiempo real del inventario. Nos proporciona visibilidad cuando los objetos-entidades fluyen a lo largo de la cadena de suministro desde el fabricante, las empresas de envío, distribuidores y venta al público. Esta tecnología está en constante desarrollo, por lo que se abren diversos campos de investigación relacionados. En el presente proyecto se diseña y estudia una antena directiva para un portal de lectura de tags RFID, realizando dferentes análisis, tanto con simulaciones aproximativas como en laboratorio; también se diseña una etiqueta RFID de slot y se estudia en diferentes ambientes para analizar su comportamiento en casos reales.
  Work's type: Suport recerca
  Keywords: n/a n/a n/a n/a n/a n/a Antena RFID UHF
  Work director: Lázaro Guillén, Antoni
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: n/a
 • Keywords:

  Sistemes d'identificació per radiofreqüencia
  Antenes (Electrònica)
  Enginyeria telemàtica
  Telematic engineering
  Ingenieria telemática
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar