Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial

Electrificación del Polígono Rurban

 • Identification data

  Identifier: PFC:64
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC64
 • Authors:

  Salvador Oyón, Javier
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Student: Salvador Oyón, Javier
  Language: Castellà
  Creation date in repository: 2011-06-14
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Electrificació del polígon Rurban Electrification of the Rurban polygon Electrificación del polígono Rurban
  Project public defense date: 2010-01-28
  Subject: Instal·lacions elèctriques Energia elèctrica--Distribució--Alta tensió
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2009-2010
  Work's qualificative: Projecte
  Education area(s): Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial
  Title in original language: Electrificación del polígono Rurban
  Abstract: El motiu d'aquest Projecte és el de realitzar l'electrificació del polígon Rurban, situat a la Canonja, en Mitja Tensió i Baixa Tensió, així com descriure les característiques tècniques de les instal.lacions que es projecten construir per donar subministrament. Així mateix en el projecte també s'estudiarà i calcularà el control d'incendis d'una de les naus situades al polígon. Aquesta nau s'utilitzarà per a la venda de les altres parcel del polígon i posteriorment passarà a usar-se com a oficina tècnica de Rurban, SA n/a El motivo de este Proyecto es el de realizar la electrificación del polígono Rurban, situado en la Canonja, en Media Tensión y Baja Tensión, así como describir las características técnicas de les instalaciones que se proyectan construir para dar suministro. Así mismo en el proyecto también se estudiará y calculará el control de incendios de una de las naves situadas en el polígono. Dicha nave se utilizará para la venta de las demás parcelas del polígono y posteriormente pasará a usarse como oficina técnica de Rurban, S.A
  Keywords: Electrificació Alta tensió n/a n/a n/a n/a
  Work director: López López, José Ramón
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Instal·lacions elèctriques
  Energia elèctrica--Distribució--Alta tensió
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar