Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2006

Els períodes de regressió: Vulnerabilitat i oportunitat del desenvolupament infantil

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1567
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1567
 • Autores:

  Sadurní, Marta
  Rostan, Carles
 • Otros:

  Autor según el artículo: Sadurní, Marta Rostan, Carles
  Palabras clave: Desenvolupament infantil
  Resumen: Les regressions del desenvolupament poden ser de caire cognitiu, motriu i emocional. En aquest article ens centrarem en les que es troben dins del domini emocional i que poden alterar la relació maternofilial. També ens interessarem per comprovar si hi ha relació entre els períodes de regressió i els de transició, ja que, com veurem més endavant, això ens permetria entendre la funció adaptativa dels períodes de regressió.
  Año de publicación de la revista: 2006
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Desenvolupament infantil
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar