Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2009

Arbres per a una educació artística postmoderna. Un estudi de cas a partir de l'art contemporani

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1613
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1613
 • Autores:

  Valero, Eloïsa
 • Otros:

  Autor según el artículo: Valero, Eloïsa
  Palabras clave: Didàctica de l’Expressió Plàstica
  Resumen: La investigació educativa que relatem a continuació parteix d’un enorme interès personal per conèixer millor l’art contemporani i desxifrar-ne els plantejaments i els seus processos de creació, així com el paper que té a la nostra societat. El fet de formar part activa del professorat d’ensenyament secundari ha provocat, de forma inevitable i apassionada, la necessitat d’aprofundir en les relacions entre aquests dos àmbits (art contemporani i educació artística) identificant contrastos i paral·lelismes.
  Año de publicación de la revista: 2009
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de l’Expressió Plàstica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar