Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2015

La influència del llenguatge de missatgeria instantània en l'alumnat de 6è de Primària.

 • Identification data

  Identifier: RP:3644
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3644
 • Authors:

  Segura Meix, Míriam
  Gil Duran, Núria
  Cid Górriz, Robert
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Segura Meix, Míriam Gil Duran, Núria Cid Górriz, Robert
  Keywords: llenguatge de missatgeria instantània
  Abstract: This dissertation has the aim to provide new knowledge about one of the actual problems related to the educational world and the linguistic area that has a greater impact, the instant messaging language. Therefore, the investigation is firstly focused on knowing the state of the matter; secondly, on identifying if pupils of sixth of Primary have an influence of this type of language in their handwriting, which is the reason of the investigation. Finally, assessing whether there is any influence and which features it has. Several research activities are conducted written expression using ICT and handwriting. Once collected the information we proceed to analyze the elaborate texts and the information gathered in the inquests. La present investigació té la finalitat d’aportar nou coneixement a una de les problemàtiques que més ressò té en el món educatiu actual i en l’àmbit lingüístic: el llenguatge de missatgeria instantània. Aquesta va encaminada a conèixer l’estat actual de la qüestió i a identificar si l’alumnat de 6è de Primària d’un centre escolar de Tortosa presenta en la seva escriptura la influència d’aquest tipus de llenguatge. A continuació, es pretén valorar aquesta influència i les seves característiques. Es realitzen diverses activitats d’expressió escrita a l’aula utilitzant diferents suports TIC i tradicionals i es procedeix a enquestar als docents. Recollida la informació és realitza una anàlisi de les produccions escrites i es relaciona amb els resultats de l’enquesta.    
  Journal publication year: 2015
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Keywords:

  llenguatge de missatgeria instantània
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar