Revistes Publicacions URV: Recerques història, economia, cultura> 2015

La recuperació agrària a Lleida i la seva àrea, 1670-1706

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3493
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3493
 • Autores:

  Vicedo-Rius, Enric
 • Otros:

  Autor según el artículo: Vicedo-Rius, Enric
  Año de publicación de la revista: 2015
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article