Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Method for trend analysis on durability tests for electric drivetrain

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6128
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6128
 • Autors:

  León Fierro, David Ezequiel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-24
  Resum: En aquest projecte veurem el desenvolupament d'una eina creada durant les pràctiques a Applus+ IDADA per resoldre un problema sobre la realització de l'anàlisi de tendències sobre la prova de durabilitat de transmissió elèctrica. Explicarem quins tipus de proves es fan al laboratori i avaluarem els equips disponibles per a la prova. Després estudiarem el mètode utilitzat per dur a terme aquesta tasca i valorarem diferents opcions per resoldre el problema tenint en compte les exigències del client i tenint present la idea de fer una eina funcional adaptable a la resta d'equips del laboratori. Després de decidir quina solució és millor per al compliment de l'objectiu, explicarem el seu desenvolupament i els resultats que obtenim amb ella. Després farem una breu anàlisi d'una prova estudiant els paràmetres d'interès i extreure conclusions sobre la prova de durabilitat. Finalment, parlarem de les conclusions del projecte així com de les millores futures que es poden aplicar a l'eina per augmentar les seves funcionalitats On this project we will see the development of a tool created during the internship in Applus+ IDADA to solve an issue on the realization of the trend analysis on the durability test for electric drivetrains. We will explain what types of tests are performed in the laboratory and evaluate the equipment available for testing. Then we will study the method used to carry out this task and we will evaluate different options to solve the issue considering the customer’s requirements and keeping in mind the idea of making a functional tool adaptable to other teams in the laboratory. After deciding which solution is better for the fulfillment of the objective, we will explain its development and the results we obtain with it. Then we will make a brief analysis of a test by studying the parameters of interest and taking conclusions about the durability test. Last, we will discuss the conclusions of the project as well as future improvements that can be applied to the tool to increase its functionalities
  Matèria: Motors elèctrics
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: León Fierro, David Ezequiel
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Mètode per a l'anàlisi de tendències a un assaig de durabilitat per a motors de tracció elèctrica Method for trend analysis on durability tests for electric drivetrain Método para el análisis de tendencias en un ensayo de durabilidad para motores de tracción eléctrica
  Data de la defensa del treball: 2021-11-11
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: anàlisi de tendències, assaig de durabilitat, motor de tracció elèctrica trend analysis, durability test, electric drivetrain análisis de tendencias, ensayo de durabilidad, motor de tracción eléctrica
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Method for trend analysis on durability tests for electric drivetrain
  Director del projecte: Cid Pastor, Ángel; Castro Albarrán, José Ramón
  Ensenyament(s): Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Motors elèctrics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar