Treballs Fi de Grau> Psicologia

Vivencias de mujeres musulmanas con velo en torno a las violencias de género en el contexto universitario: una aproximación desde la perspectiva feminista interseccional

 • Identification data

  Identifier: TFG:3508
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3508
 • Authors:

  El Asri, Nadia
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-16
  Abstract: En els últims anys s'ha observat que existeix un augment considerable de les violències de gènere més invisibilitzades i amb major interseccionalitat, amb un índex de violència de gènere en les universitats catalanes d'un 36,05% (Valls, 2008., i González i Mora, 2014.). En el present estudi parlarem de les violències de gènere interseccionals, concretament de la islamofòbia de gènere, que pateixen les universitàries musulmanes vetllades en les diferents institucions catalanes. Com a instruments s'ha realitzat un grup de discussió, format per cinc universitàries musulmanes amb vel, una enquesta creada per a la recerca i administrada a una n=48 universitàries musulmanes de totes les universitats catalanes i el qüestionari d'autoestima AF5 Autoconcepte Forma 5. El principal objectiu de l'estudi és analitzar les vivències de les dones musulmanes vetllades, entorn de les violències de gènere des d'una perspectiva interseccional. Els resultats obtinguts reflecteixen que les principals violències de gènere patides són: Traves laborals, problemes per a realitzar les pràctiques curriculars amb vel i discriminacions per part de les administracions universitàries. Així mateix, puntuacions baixes en les dimensions de l'autoconcepte del físic, del social i de l'emocional. En los últimos años se ha observado que existe un aumento considerable de las violencias de género más invisibilizadas y con mayor interseccionalidad, con un índice de violencia de género en las universidades catalanas de un 36,05% (Valls, 2008., y González y Mora, 2014.). En el presente estudio hablaremos de las violencias de género interseccionales, concretamente de la islamofobia de género, que padecen las universitarias musulmanas veladas en las diferentes instituciones catalanas. Como instrumentos se ha realizado un grupo de discusión, formado por cinco universitarias musulmanas con velo, una encuesta creada para la investigación y administrada a una n=48 universitarias musulmanas de todas las universidades catalanas y el cuestionario de autoestima AF5 Autoconcepto Forma 5. El principal objetivo del estudio es analizar las vivencias de las mujeres musulmanas veladas, en torno a las violencias de género des de una perspectiva interseccional. Los resultados obtenidos reflejan que las principales violencias de género padecidas son: Trabas laborales, problemas para realizar las prácticas curriculares con velo y discriminaciones por parte de las administraciones universitarias. Asimismo, puntuaciones bajas en las dimensiones del autoconcepto del físico, del social y del emocional.
  Subject: Psicologia
  Language: spa
  Subject areas: Psicología Psychology Psicologia
  Department: Psicologia
  Student: El Asri, Nadia
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Vivencias de mujeres musulmanas con velo en torno a las violencias de género en el contexto universitario: una aproximación desde la perspectiva feminista interseccional Experiences of muslim women with veil around gender violence in the university context: an approach from the intersectional feminist perspective Vivències de dones musulmanes amb vel al voltant de les violències de gènere en el context universitari: una aproximació des de la perspectiva feminista interseccional
  Work's public defense date: 2021-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: velo, islamofobia de género, violencia de género, interseccionalidad. veil, gender islamophobia, gender violence, intersectionality. vel, islamofòbia de gènere, violència de gènere, interseccionalitat.
  Confidenciality: No
  Title in original language: Vivencias de mujeres musulmanas con velo en torno a las violencias de género en el contexto universitario: una aproximación desde la perspectiva feminista interseccional
  Project director: Domènech Auqué, Montserrat
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicología
  Psychology
  Psicologia
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar