Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Improvement of solid-contact lithium ion-selective electrodes: Super-Nernstian sensitivity and calibration-free approaches for decentralized analysis

 • Identification data

  Identifier: TFG:6232
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6232
 • Authors:

  Saez Bravo, Patricia
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-08-01
  Abstract: Aquesta tesi de grau se centra en la caracterització i millora d'un procediment de mesura analítica amb detecció potenciomètrica mitjançant sensors basats en paper. Els elèctrodes selectius d'ions utilitzats en potenciometria tenen molts avantatges però també algunes limitacions. Les limitacions més importants són la sensibilitat fixa en funció de la càrrega de l'ió i la necessitat de calibratge abans de cada anàlisi. Hi ha alguns enfocaments a la literatura per superar aquestes limitacions: una sèrie d'elèctrodes selectius d'ions que poden generar una sensibilitat super-nernstiana i la integració d'una espècie tampó redox a la membrana que pot millorar la reproductibilitat del potencial estàndard. This bachelor’s thesis is centered on the characterization and improvement of an analytical measurement procedure with potentiometric detection using paper-based sensors. Ion-selective electrodes used in potentiometry have many advantages but also some limitations. The most important limitations are the fix sensitivity depending on the charge of the ion and the need for calibration before every analysis. There are some approaches on the literature to overcome these limitations: an array of ion-selective electrodes that can generate a super-Nernstian sensitivity and the integration of a redox buffer species on the membrane that can improve the reproducibility of the standard potential.
  Subject: Química analítica
  Language: en
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Student: Saez Bravo, Patricia
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Millora dels elèctrodes selectius d’ions de liti de contacte sòlid: sensibilitat Super-Nernstiana i elèctrodes sense necessitat de calibratge per a anàlisis descentralitzats Improvement of solid-contact lithium ion-selective electrodes: Super-Nernstian sensitivity and calibration-free approaches for decentralized analysis Mejora de los electrodos selectivos de iones de litio de contacto sólido: sensibilidad Super-Nernstiana y electrodos sin necesidad de calibración para análisis descentralizados
  Work's public defense date: 2021-07-02
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: elèctrodes selectius d’ions de liti, sensibilitat Super-Nernstiana, sense calibratge lithium ion-selective electrodes, Super-Nernstian sensitivity, calibration-free electrodos selectivos de iones de litio, sensibilidad Super-Nernstiana, sin calibración
  Confidenciality: Si
  Title in original language: Improvement of solid-contact lithium ion-selective electrodes: Super-Nernstian sensitivity and calibration-free approaches for decentralized analysis
  Project director: Novell, Marta
  Education area(s): Química en anglès
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química analítica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar