Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

TallyNetworks: Protecting Your Private Opinions with Edge-centric Computing

 • Identification data

  Identifier: TFM:226
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM226
 • Authors:

  Ruiz Rodríguez, Marc
 • Others:

  Keywords: TallyNetworks, Edge-centric computing, DHT, One-Hop, Kademlia, E-voting, distributed remote voting
  Title in different languages: TallyNetworks: Protegint les teves opinions privades amb Edge-centric Computing TallyNetworks: Protecting Your Private Opinions with Edge-centric Computing TallyNetworks: Protegiendo tus opiniones privadas con Edge-centric Computing
  Subject areas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidenciality: No
  Academic year: 2016-2017
  Student: Ruiz Rodríguez, Marc
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Work's public defense date: 2017-06-09
  TFM credits: 9
  Project director: García López, Pedro
  Abstract: Resum: En aquest treball afirmem que les teves opinions privades no poden ser controlades per una sola entitat centralitzada. En aquest sentit, presentem TallyNetworks, una Edge-centric overlay que té per objectiu proporcionar verificabilitat d'extrem a extrem d'opinions en línia mitjançant l'aprofitament dels recursos informàtics dels usuaris (TallyBoxes) i organitzacions de tercers. Això farà que (i) es computin els vots/opinions de forma segura en un grup gran, (ii) es garanteixi la privacitat, la integritat, la robustesa i la verificabilitat, i (iii) s’asseguri que les opinions no poden ser manipulades o censurades de cap manera per part de tercers. A través de signatures cegues, pseudònims i canals anònims, és possible assegurar que els edge nodes (TallyBoxes) són cecs i garanteixen l'anonimat i la privacitat. Gràcies a una one-hop overlay i un protocol de membership global mitjançant broadcast i sincronització redundants, garantim que els missatges arribin a tots els nodes de la xarxa (integritat, solidesa), i que la informació dels vots es pugui obtenir i es verificar des de diferents punts (verificabilitat extrem a extrem). Alguns exemples d'això són la participació de l'usuari en enquestes obertes o qualificació (estrelles, m’agrada/no m’agrada) de serveis o persones en una comunitat. Resum: In this work we claim that your private opinions cannot be controlled by a single centralized entity. In this direction, we present TallyNetworks, an edge-centric distributed overlay that aims to provide end-to-end verifiability of online opinions by leveraging the computing resources (TallyBoxes) of users and third-party organizations. This will (i) securely compute votes/opinions in a large group, (ii) guarantee privacy, integrity, robustness and verifiability, and (iii) ensure that opinions cannot be tampered with or censored in any way by third parties. Through blind signatures, pseudonyms and anonymous channels, it is possible to ensure that the edge nodes (TallyBoxes) are blind and guarantee anonymity and privacy. Thanks to a one-hop structured overlay and a global membership protocol using redundant broadcasting and syncing, we guarantee that messages reach all nodes in the network (integrity, robustness), and that vote information can be obtained and checked from different points (end-to-end verifiability). Some examples of this are user participation in open polls or rating (stars, like/dislike) services and persons in a community. Resumen: En este trabajo afirmamos que sus opiniones privadas no pueden ser controladas por una sola entidad centralizada. En esta dirección, presentamos TallyNetworks, una edge-centric overlay distribuida que tiene como objetivo proporcionar verificación de extremo a extremo de opiniones en línea aprovechando los recursos informáticos de los usuarios (TallyBoxes) y organizaciones de terceros. Esto hará que (i) se computen de forma segura votos/opiniones en un grupo grande, (ii) se garantice la privacidad, integridad, robustez y verificabilidad, y (iii) se asegure que las opiniones no puedan ser manipuladas ni censuradas de ninguna manera por terceros. A través de firmas ciegas, pseudónimos y canales anónimos, es posible asegurar que los edge nodes (TallyBoxes) son ciegos y garanticemos el anonimato y la privacidad. Gracias a una one-hop overlay y a un protocolo de membresía global que utiliza broadcast y la sincronización redundantes, garantizamos que los mensajes lleguen a todos los nodos de la red (integridad, solidez) y que la información de los votos pueda obtenerse y comprobarse desde diferentes puntos (verificabilidad de extremo a extremo). Algunos ejemplos de esto son la participación de usuarios en encuestas abiertas o calificación (estrellas, me gusta/no me gusta) servicios y personas en una comunidad.
  Subject: Enginyeria informàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Title in original language: TallyNetworks: Protecting Your Private Opinions with Edge-centric Computing
  Creation date in repository: 2017-09-28
 • Keywords:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Enginyeria informàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar